Wenken voor het gebruik

Wenken voor het gebruik van het boek (nieuw)

De redactie heeft in 2019 het Leerboek omgezet naar een nieuw zogenaamd content management system, WordPress. Daarbij is ook de navigatie enigszins aangepast. We hebben getracht deze navigatie zo intuïtief mogelijk te maken, maar hieronder kunt u ook wat meer gedetailleerde informatie vinden.

Zodra u op de website van het leerboek bent, ziet u op de bovenbalk, naast geheel links het logo van de NVA, een aantal tekst-knoppen. Deze bovenbalk blijft altijd helemaal boven aan welke pagina van het leerboek dan ook, zodat u daar altijd weer terug kunt keren, het snelst met de toetsencombinatie CTRL-Home.
Onder de bovenbalk staan grote tekst-knoppen met op elke knop de titel van de rubrieken van het leerboek. Aanklikken van zo’n knop leidt u naar de betreffende rubriek.

De tekst knoppen op de bovenbalk hebben de volgende functies:
HOME – aanklikken: naar de voorpagina van het leerboek
INHOUD – met de muis erboven hangen geeft een lijst met de rubrieken van het leerboek. In deze lijst kun je aanklikken wat je zoekt. INHOUD zelf aanklikken heeft niet zo veel zin.
INTRODUCTIE – aanklikken: naar een pagina met achtergrondinformatie over het leerboek
GEBRUIK – met de muis erboven hangen geeft een lijst met gebruiksaspecten van het leerboek. In die lijst kunt u door aanklikken zo’n aspect kiezen, bijvoorbeeld Wenken voor gebruik aanklikken: naar de pagina, die u nu leest. GEBRUIK zelf aanklikken heeft niet zoveel zin.
CONTACT – aanklikken: naar een pagina met het e-mailadres van de redactie van het leerboek. Klikken op dat adres start uw mailprogramma op met een nog lege mail aan de redactie.
NVA – aanklikken: naar de website van de NVA
WOORDENLIJST – aanklikken: naar een pagina waarop je via de beginletter trefwoorden uit het leerboek kunt kiezen. Achter elk trefwoord staan links naar de betreffende rubriek-paragraaf-subparagrafen, waarin het trefwoord voor komt en een korte omschrijving van het begrip dat met het trefwoord wordt bedoeld.

De onderwerpen in het leerboek hebben allemaal een nummer, bijvoorbeeld: 5.1.1.5(2). Voorbeelden van longitudinale golven. Het eerste cijfer is het rubrieknummer, het tweede het paragraafnummer, het derde het subparagraafnummer en het vierde het onderwerpnummer. Tussen haakjes staat het niveau van de tekst. Het boek kent drie niveaus van diepgang, c.q. moeilijkheid: niveau 1 (patiënt/cliënt informatie zoals men die bv. vindt in de wachtkamer bij een arts), niveau 2 (variërend van MBO+ tot HBO+, afhankelijk van onderwerp en auteur) en niveau 3 (universitair). Niveau 1 is aanwezig in de inhoud van rubriek 1 (‘Horen en niet goed horen’). Niveau 2 vormt de kern van het boek.

Navigatie

-algemeen geldt dat de navigatie ook afhankelijk van het apparaat (PC, tablet of telefoon) waarmee u het leerboek bezoekt. Soms zult u van het onderstaande iets niet zien, maar er is altijd een knopje om het wel zichtbaar te maken.
-algemeen geldt dat de tekens + en – submenu’s openen en sluiten en  > en/of ∨ menu’s openen en sluiten.
-als u een rubriek gekozen heeft,

  1. dan ziet u links op de pagina de indeling van de rubriek in paragrafen, met paragraaftitels, en rechts die van het leerboek met rubriektitels.
  2. achter elke paragraaftitel ziet u een plus, door daarop te klikken komt de indeling van die paragraaf te voorschijn, in subparagraaftitels.
  3. aanklikken van een subparagraaftitel leidt u naar de betreffende subparagraaf. Als u daar bent, dan wordt de index rechts vervangen door de index van de paragraaf, met daarin geopend de titel van de subparagraaf van uw keuze.

-als u een subparagraaf heeft geopend, dan ziet u links onder de paragraaftitel en grijze balk met de tekst PARAGRAAF INHOUD. Als u op het symbooltje links daarvan klikt verschijnt de lijst met onderwerpen van de subparagraaf. Nogmaals klikken op dat symbool laat de lijst weer verdwijnen. In de lijst klikken op een onderwerp leidt u direct naar dat onderwerp.
-als u zover naar beneden scrolt dat de paragraaf inhoud uit beeld is geschoven, dan verschijnt een rechts van de inhoudstekst een icoontje, knop met 3 horizontale streepjes, licht grijs, maar bij nadering van de muis duidelijker wordend. Als u daarop klikt verschijnt de paragraaf inhoud weer en kunt u weer kiezen waar u heen wilt.

-Wanneer u met de muis boven een figuur hangt, dan wordt de cursor een ‘vergroot’-icon. Als u dan klikt verschijnt diezelfde figuur op een verder lege pagina. Door naast de figuur te klikken gaat u weer terug naar het leerboek. Naast de figuur verandert de cursor in een ‘verklein’-icon.

Terminologie en nummering van tekstdelen

  1. de leerboek-website omvat boekdelen (nu rubrieken), die hebben een nummer, hieronder aangeduid met een getal d. Elke inhoudsaanduiding begint dus met d.
  2. een boekdeel bestaat uit één of meer hoofdstukken, die elk een nummer hebben, aangeduid met h. Een hoofdstuk aanduiding wordt dan d.h
  3. een hoofdstuk kent paragrafen, genummerd met p. Een paragraaf wordt dus aangeduid met d.h.p
  4. een paragraaf heeft tenminste 1 subparagraaf, genummerd met s. Een subparagraaf aanduiding is dus d.h.p.s.
  5. aanvullend aan de paragraaf of subparagraaf aanduiding is er een niveau-aanduiding (n), bestaande uit een cijfer 1, 2, of 3, tussen haakjes gezet, met soms een spatie tussen het (sub)paragraafnummer en de niveau-aanduiding. Het gebruik van de spatie is niet consistent op dit moment. Als voorbeeld van de boekdeel.hoofdstuk.paragraaf.subparagraaf(niveau) aanduidingen:

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H