Wenken voor het gebruik

Wenken voor het gebruik van het boek (nieuw)

Zodra u op de website van het leerboek bent, ziet u op de bovenbalk, naast geheel links het logo van de NVA, een aantal tekst-knoppen. Deze bovenbalk blijft altijd staan, helemaal boven aan welke pagina van het leerboek dan ook, zodat u daar altijd weer terug kunt keren, het snelst met de toetsencombinatie CTRL-Home.

In het leerboek hebben alle tekstdelen een nummer, bijvoorbeeld 5.1.1.5(2) (zie  5.1.1.5(2). Voorbeelden van longitudinale golven). Het eerste cijfer is het rubrieknummer, het tweede het hoofdstuknummer, het derde het paragraafnummer en het vierde het subparagraaf/onderwerp-nummer. Tussen haakjesachter deze cijfers staat het niveau van de tekst. Niveau 1 (zoals men die bijv. vindt in de wachtkamer bij een arts), niveau 2 (variërend van MBO+ tot HBO+, afhankelijk van onderwerp en auteur) en niveau 3 (universitair). Niveau 1 is aanwezig in de inhoud van Rubriek 1 (‘Horen en niet goed horen’). Niveau 2 vormt de kern van het boek.

De tekst knoppen op de bovenbalk hebben de volgende functies:
HOME – aanklikken: naar de voorpagina van het leerboek
INHOUD – met de muis erboven hangen geeft een lijst met de boekdelen van het leerboek. In deze lijst kun je aanklikken wat je zoekt. De knop INHOUD zelf aanklikken heeft niet zo veel zin.
INTRODUCTIE – aanklikken: naar een pagina met achtergrondinformatie over het leerboek
GEBRUIK – met de muis erboven hangen geeft een lijst met gebruiksaspecten van het leerboek. In die lijst kunt u door aanklikken zo’n aspect kiezen, bijvoorbeeld Wenken voor gebruik aanklikken: naar de pagina, die u nu leest. De knop GEBRUIK zelf aanklikken heeft niet zoveel zin.
CONTACT – aanklikken: naar een pagina met het e-mailadres van de redactie van het leerboek. Klikken op dat adres start uw mailprogramma op met een nog lege mail aan de redactie.
NVA – aanklikken: naar de website van de NVA
WOORDENLIJST – aanklikken: naar een pagina waarop je via de beginletter trefwoorden uit het leerboek kunt kiezen. Achter elk trefwoord staan links naar de betreffende rubriek-paragraaf-subparagrafen, waarin het trefwoord voor komt en een korte omschrijving van het begrip dat met het trefwoord wordt bedoeld.

Navigatie

-algemeen geldt dat de navigatie ook afhankelijk van het apparaat (PC, tablet of telefoon), waarmee u het leerboek bezoekt. Soms zult u van het onderstaande iets niet zien, maar er is altijd een knopje om het wel zichtbaar te maken.
-algemeen geldt dat de tekens/knoppen + en – submenu’s openen en sluiten en > en/of ∨ menu’s openen en sluiten, het x knopje in een geopend venster betekend ook sluiten van dat venster.

-als u een rubriek gekozen heeft,

  1. dan ziet u links op de pagina de indeling van de rubriek in hoofdstukken, met hoofdstuktitels, en rechts die van het leerboek met rubriektitels..
  2. achter elke hoofdstuktitel ziet u een plus, door daarop te klikken komt de indeling van dat hoofdstuk in paragrafen  tevoorschijn.
  3. aanklikken van een paragraaftitel leidt u naar de betreffende paragraaf. Als u daar bent, dan wordt de index rechts vervangen door de index van het hoofdstuk, met daarin gegrijsd de titel van de paragraaf van uw keuze

-als u een paragraaf heeft geopend,

  1. dan ziet u links onder de paragraaftitel en grijze balk met de tekst PARAGRAAF INHOUD. Als u op het > symbooltje links daarvan klikt verschijnt de lijst met onderwerpen van de paragraaf. Nogmaals klikken op dat symbool laat de lijst weer verdwijnen.
  2. In deze lijst klikken op een onderwerp leidt u direct naar dat onderwerp.
  3. Als u niet in die lijst klikt, maar wel zover naar beneden scrolt dat de lijst met onderwerpen uit beeld is geschoven, dan verschijnt een rechts van de inhoudstekst een licht grijs icoontje, een knop met 3 horizontale streepjes, die bij nadering van de muis duidelijker wordt. Als u daarop klikt verschijnt de paragraaf inhoud weer en kunt u weer kiezen waar u heen wilt.

-Wanneer u met de muis boven een figuur hangt, dan wordt de cursor een ‘vergroot’-icon. Als u dan klikt verschijnt diezelfde figuur op een verder lege pagina. Door naast de figuur te klikken gaat u weer terug naar het leerboek. Naast de figuur verandert de cursor in een ‘verklein’-icon.

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H