Woordenlijst

Woordenlijst

De lijst van onderwerpen in dit register heeft een twee-ledig doel:
Allereerst wordt hierdoor aan de lezer of belangstellende de mogelijkheid geboden over een onderwerp een heel korte omschrijving te lezen (een one-liner). Daarnaast wordt vermeld waar in het boek, in welke paragraaf, dit onderwerp is besproken. Er is dus geen opgave van plaatsen waar het onderwerp in het boek zoal genoemd wordt.

Bij het vermelden is de opzet van het boek gehandhaafd namelijk de indeling in drie niveau’s. Niveau 1 (laag 1) in rubriek 1 is afgestemd op de belangstellende die geen audiologische basiskennis heeft. Niveau 2, (laag 2), de rubrieken 2 tot en met 12 is voor lezers met een audiologische basis kennis. Hierbij is niveau 3 ingesloten omdat dit niveau vanuit niveau 2 te bereiken is als verdieping. Niveau 3 heeft geen eigen doorlopende structuur.

Niet alle genoemde onderwerpen in het leerboek worden verklarend besproken. Ziektebeelden worden vaak alleen genoemd. Betreffende die onderwerpen is volstaan met een korte omschrijving zonder verwijzing naar een plaats waar dat genoemde onderwerp te vinden is.

De redactie is van mening dat deze werkwijze het mogelijk maakt om van een onderwerp snel een korte omschrijving te lezen en desgewenst snel een nadere toelichting over het desbetreffende onderwerp te vinden op het door de lezer gewenste niveau.

De integratie van de niveau’s van het leerboek wordt er door bevorderd.

Ten slotte wordt elke lezer die bedenkingen heeft over de korte omschrijving of over de aangegeven plaatsen voor nadere informatie uitgenodigd commentaar onder de aandacht van de redactie te brengen. Dit kan door gebruik te maken van de mogelijkheid opmerkingen te maken in de website van de NVA. Een directere procedure is het commentaar te mailen naar de redactie.

Bijvoorbaat dank voor de belangstelling en de medewerking.