A
A/D conversie5.3.2.1omzetten van een analoog naar een digitaal signaal
A/D converter9.2.5.5omzetter van analoog signaal naar digitaal signaal (sampeling)
AABR8.2.3.3Automatische Auditieve Brainstem Response: gehoorscreening m.b.v. BERA-methodiek
aambeeld1.1.3.33.2.1.3het tweede gehoorbeentje tussen hamer en stijgbeugel
aanblazen2.5.1.2inzet van een (muziek) toon, sterk van invloed op geluidherkenning
aangeboren SH1.1.6.27.2.1.3slechthorendheid die bij de geboorte al bestaat (erfelijk,incident voor of tijdens geboorte)
aangezichtszenuw3.2.1.3zenuw die de aangezichtsmusculatuur aanstuurt.
aanpas HT rol audicien9.3.1.2bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door de audicien
aanpassen hoortoestel1.1.8.89.3.1.1het afstellen van een hoortoestel op het te ondersteunen oor
aanzetbochtje9.2.3.7zie toonbochtje
aanzetstuk van de stem10.1.2.4ruimte in keel en mond boven de stembanden waar het basisgeluid wordt omgezet in spraak
aardelektrode4.5.2.1elektrode die geaard is t.o.v.meetelektroden die signaal leveren
AAST-test8.4.6.26 woorden worden afgebeeld en at random adaptief aangeboden in stilte of in ruis
AB9.9.1.4Ambulante bgeleiding zie aldaar
ABLB8.3.3.7Alternating Binaural Loudness Balance test, om bij slechthorendheid recruitment te meten
ABR8.3.9.1Aud. Brainstem Response: Hersenstamresponsies op stimulus
ABR amplitude4.5.1.2Auditieve Brainstem Response, hersenpotentialen, ontstaan zeer korte tijd na geluidsaanbod
ABR artefactonderdrukking4.5.1.4bepalen van de grootte van de pieken in de response
ABR beoordeling4.5.1.4voorkomen dat niet eigenlijke grote stoorreacties het meetresultaat beïnvloeden
ABR bij kinderen4.5.1.5het conclusies trekken uit het meetresultaat
ABR bij kinderen4.5.1.5latentie verschillen tussen kinderen en volwassenen
ABR latenties4.5.1.2plaatsing op en contact met het hoofd van de afleidende plaatjes (elektroden)
ABR meetmethode4.5.1.3bepalen van de latentie van de pieken in de response
ABR normaal curve4.5.1.4uitgangscurven voor beoordeling meetresultaat
ABR normaal curve4.5.1.5meetopstelling voor de meting
ABR stimulus-ijking4.5.1.3via hoofdtelefoon aan te bieden stimulussignaal
ABR stoorsignalen4.5.1(3)zie niveau 3 van 4.5.1
ABR stoorsignalen4.5.1.7methode om stimulus niveau vast te stellen
absoluut-dominante freq.2.7.2.4bij tijd-intensiteit trading proeven met breedbandsignalen blijkt een frequentie gebied dominant
absoluut-dominante freq.2.7.3.4de MINIMALE geluidssterkte die nodig is om bij 50% van de aanbiedingen response te scoren
absorptiecoëfficiënt1.1.10.28.1.2.3maat voor de mate van absorptie door de desbetreffende materie
AC8.1.2.3Audiologisch Centrum, zie aldaar
acetylsalicylzuur1.1.3.52.9.1.1aspirine (heeft ototoxisch effect)
achtergrondgeluid9.2.3.4het niet betekenisvolle aanwezige geluid: rumoer of lawaai of ruis
acryl9.2.3.4hard materiaal waar oorstukjes van gemaakt worden die glad en goed schoon te houden zijn
ACTH-derivaten7.4.1.3adreno-corticotroop hormoon kan ototoxische werking verminderen
actief-filter1.1.3.46.1.1.2filter dat elektronische versterking kent en daardoor grote steilheid kan hebben
actiepotentiaal (AP)6.1.1.1elektrische potentaalverandering, gegenereerd door een zintuigcel en doorgegeven via de zenuw
activiteiten in ICF7.5.1.2alle onderdelen van het menselijk handelen die beschreven en waargenomen kunnen worden
acusticus3.1.1.3nervus acusticus: gehoorzenuw
acusticusneurinoom8.4.3.2tumor bij de inwendige gehoorgang die de gehoorzenuw afklemt (zie ook 7.2.2.4 en 8.3.8.6)
ad concham8.4.3.2aan de oorschelp
adaptatie8.3.7.2afname van de waargenomen intensiteit bij gelijkblijvende stimulussterkte (zie ook 2.1.1.3)
adaptieve methode8.3.7.2wijze van drempelbepaling door op reactie signaal in kleine stapjes toe of af te laten nemen
adaptieve release time9.2.4.8adaptieve uitregeltijd houdt rekening met de omstandigheden en is variabel
adaptieve uitregeltijd9.2.4.8adaptieve uitregeltijd houdt rekening met de omstandigheden en is variabel
ademhalingsspieren8.1.2.3spieren die de borstkas kunnen vergroten en verkleinen zodat er lucht in en uit de longen gaat
adenoïtis8.1.2.3ontsteking van het adenoïd: de neusamandel
adenotomie8.3.11.2operatieve ingreep gericht op het verwijderen van het adenoïd: de neusamandel
ADHD3.2.1.2aandachts-tekort-stoornis met hyperactiviteit (overbeweeglijkheid)
aditus ad antrum8.3.1.6toegang tot het antrum (in het middenoor)
admittantie8.3.1.6inverse van impedantie en geeft aan welk gemak de flow (geluidsstroom) ondervindt
AEP4.5.1.1Auditieve Evoked Potentialen: hersenpotentialen die volgen op het aanbieden van geluid
afasie3.3.1.2stoornis in spraak en taal, probleem met taal, spreken, woordvinding, schrijven, begrijpen
afferente gehoorbaan3.3.1.2stijgende gehoorbaan, leidt informatie van perifere centra (cochlea) naar hogere auditieve kernen
afgeleide (van een curve)1.1.4.118.3.9.3een curve of lijn die de verandering van de oorspronkelijke curve weergeeft
afsluiten (zich voor geluid)8.3.13.4het niet tot zich door laten dringen van geluid dat fysiologisch wel wordt waargenomen
afsluiten gehoorgang9.2.3.2zie oorstukje van het hoortoestel
afstandsbediening1.1.8.39.3.3.3apparaat om de instelling van het (hoor)toestel te wijzigen zonder het te hoeven aan raken
AGC9.2.2.3Automatische Gain (versterkings) Controle door terugkoppeling van output naar versterking
AGC-I9.2.4.8AGC schakeling die wordt gestuurd door het ingangssignaal (Input) van het hoortoestel
AGCi /AGCo9.2.2.3Automatisch Gain (Versterkings) Controle resp vóór de volumeregelaar (i) )of er achter(o)
AGC-O9.2.2.3AGC schakeling die wordt gestuurd door het uitgangssignaal (Output) van het hoortoestel
aggravatie1.1.6.67.2.1.6een klein gehoorverlies wordt gepresenteerd als een ernstige beperking van het kunnen horen
agnosie verbaal6.2.3.5woorddoofheid
AHO oorhanger1.1.8.79.3.3.1Achter Het Oor toestel: hoortoestel dat achter en boven de oorschelp wordt gedragen
AI9.2.1.2Articulatie Index geeft van elk van in banden gedeelde spraakspectrum bijdrage aanverstaan
AI Articulatie Index9.2.1.2methode om spraakverstaan te scoren op grond van het toonaudiogram (zie ook 5.6.1.3)
AICA3.2.2.5zie art. cerebelli inferior anterior: bloedverzorgende ader van het binnenoor
air-bone-gap1.1.3.38.3.5(3)gebied tussen lucht- en beengeleidingsdrempel: geleidingscomponent in het gehoorverlies
akoestische fonetiek10.2.1.1toespitsing van de experimentele fonetiek op fysische aspecten in het bijzonder op akoestiek
akoestische impedantie4.2.1.2weerstand die een geluidsgolf ondervindt bij het voortlopen.
akoestische klinker3hoek10.1.2.4zie Helmholtz
akoestische koppeling4.2.1.2relatie tussen het geluid aan het trommelvlies en het geluid als afgegeven door het hoortoestel
akoestische terugkoppel.9.2.3.6piepen of fluiten van een hoortoestel, (de microfoon vangt versterkt geluid uit de telefoon weer op)
akoestische weerstand8.3.1.6verzet tegenbewegingsenergie
akoestisch-rondfluiten9.2.6.5treedt op doordat het uitgangssignaal van het toestel wordt opgevangen door de microfoon
alarm signaal7.2.3.2waarschuwingssignaal dit moet tenminste 15 dB harder zijn dan het omgevingsgeluid
aliasing9.2.5.2vervorming door te lage samplefrequentie fs bij digitaliseren (veroorzaakt fsample – f ingang)
allelen7.1.2.4genen bestaan uit twee allelen zoals chromosomen uit twee autosomen
Alport syndroom1.1.6.27.3.2.3X-gebonden, progressieve slechthorendheid nierklachten en nefritis (zie ook 6.3.3.3)
alternerende polariteit4.5.1.3serie van (geluids)stimuli die afwisselend beginnen met drukverhoging of drukverlaging
alveolair10.2.2.3kenmerk medeklinker, productie door afsluiting met tong tegen rand harde verhemelte (bv d en t)
AM amplitude modul.4.5.3.1sinusvormig verloop (modulerende frequentie) in de tijd van amplitude continue draaggolf
ambulante begeleiding1.1.10.39.9.1.4dienst voor begeleiding van GLO-scholieren met ernstige beperking en hun leerkrachten
American Sign Lang.7.3.1.2Amerikaanse gebarentaal in 1980 is het als volwaardige taal erkend
AMFR4.5.3.1Amplitude Mod. Following Resp.: reactie van gehoor op (40 Hz) gemoduleerde draaggolf
aminoglycosiden8.1.2.27.3.1.3bacterie dodende medicamenten, antibiotica (kunnen ototoxisch zijn zie 7.4.1.2)
aminozuren7.1.2.3bouwstenen van eiwitten
Amman7.3.1.2arts (1669-1742) die voor het eerst doven leerde spreken
amplitude5.3.1.2maximale uitwijking van af het evenwichtspunt van een trillend object
amplitude-gemoduleerd5.3.1.4het sinusvormig variëren van de amplitude van een voortdurend signaal (zie ook 2.4.1.3)
ampulla3.2.2.3verwijding in het halfcirkelvormige kanaal waar de cupula zich bevindt
Amusi7.2.9.2bij waarnemen van geluid is alleen herkenning van muziek aangetast
analoog hoortoestel9.2.4.5hoortoestel waarin het geluid als continu elektrisch signaal wordt bewerkt
analoogsignaal9.2.4.4geluid, weergegeven door een microfoon in een in sterkte variërende spanning
anamnese8.1.2.6(voor)-geschiedenis van de ziekte
anesthesie8.3.8.1verdoven, rustig maken door een narcose toe te passen
anharmonisch complex2.4.1.1(3)geluid met componenten waarvan de frequenties geen veelvouden van de grondfreq. zijn
annulus3.2.1.2verende buitenrand van het trommelvlies waarmee het is bevestigd in de gehoorgang
anoxie1.1.6.57.3.2.5zuurstof gebrek (blauwzien) kan slechthorendheid veroorzaken (zie ook asfyxie 6.3.3.2)
anterior3.1.1.2aan de voorzijde (de buikzijde) (zie ook 7.2.2.3)
anti-allergisch oorstuk9.2.3.4oorstukje dat gemaakt is van materiaal dat de gehoorgang niet irriteert
antibiotica7.4.1.2remmer van bacteriële infectie (kan ototoxische werking hebben)
anticipatie (geanticipeerd)10.2.1.4vooruitlopen op iets omdat dat verwacht wordt te gaan gebeuren
antidepressiva7.4.1.2middel tegen depressiviteit (kan ototoxische werking hebben bij lang gebruik)
antihelix3.2.1.2binnenrand in de oorschelp rond de concha (verdiept gelegen ingang van de gehoorgang)
anti-tragus3.2.1.2deel van de oorschelp, achter-onder de ingang van de gehoorgang
antropogenetisch8.1.2.2activiteit gericht op het onderzoeken van erfelijkheidsaspecten
antrum3.2.1.3grote luchthoudende holte in de middenoorruimte
APD8.3.11.2Auditory Processing Disorder zie aud. verwerkings problematiek
apex6.2.1.4top (van de cochlea) waar het helicotrema zich bevindt
APHAB7.5.2.3Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit, vragenlijst om verbetering dank zij hoortoestel te bepalen
apicaal deel cochlea4.4.1.2top van de cochlea waar de lage frequenties worden gedetecteerd
Apparent Source Width2.7.2.4schijnbare verbreding van de geluidsbron door reflecties in een zaal
approximanten10.2.2.3kenmerk medeklinker samen nemen van liquidae en halfklinkers
aquaeductus vestibuli3.2.2.3de in het bot uitgespaarde perilymfe bevattende ruimte die de saccus endolymfaticus omsluit
ARAS3.3.1.2Ascending Reticular Activating System: systeem voor actief en alertmaken voor stimulatie
arousal3.3.1.2weksysteem, opwekken van een heldere bewustzijnstoestand
array van microfoons9.2.1.2samenstel van een aantal microfoons om een goede representatie van het geluid te verkrijgen
art. auditiva int.3.2.2.5bloedvoorzienende ader voor het binnenoor
artefact4.5.1(3)onverwacht optredende storende potentiaal die de response meting kan verstoren
artefact rejection4.5.3.3onderdrukking van artefact invloeden op meetregistratie
arterie3.2.2.5ader, bloedvat dat weefsel structuur van bloed voorziet
articulatie1.1.2.510.1.2.1uitspreken van spraakklanken met goede instelling van het spraakorgaan voor klankherkenning
articulatie index5.5.1.3scoren van spraakoverdracht in een schaal tussen 0 en 1
articulatie index (AI)9.2.1.2maat voor de overdracht van een geluidsboodschap berekend uit toonaudiogram (zie ook 5.6.1.3)
articulatieplaats10.2.2.3plaats in aanzetstuk waar de klankvorming wordt gemaakt.
articulatoren10.1.2.3de onderdelen van het spraakkanaal die alle bijdragen aan de vorming van de spraakklank
articulatorische fonetiek10.2.2.1het deel van de fonetiek dat zich bezig houdt met de productie (mondstanden) van spraakklanken
articulografie10.2.1.4beschrijven van de articulatie dmv registratie technieken (zie ook 10.3.2.3)
arytenoïden10.1.2.2bekervormige kraakbeentjes waar de stembanden mee gespannen en bewogen kunnen worden
Ascal7.4.1.2ontstekingsremmend geneesmiddel (kan ototoxische werking hebben)
ascertainment7.3.1.4soort onderzoek met behandelingsinfo verzameling via school en verblijf
asfyxie6.2.3.2zuurstofgebrek van de weefsels schadelijk voor binnenoor
ASL7.3.1.2American Sign Language Amerikaanse gebarentaal in 1980 als volwaardige taal erkend
ASP9.2.4.9Automatic Signal Processing toestellen hebben alineaire versterking (compressieregeling)
asperine7.4.1.1huismiddel tegen pijn en koorts (heeft ototoxisch effect)
ASS9.9.1.2Stoornis in het Autisme spectrum
ASSR4.5.3.1Auditory Steady State Response: reactie van gehoor op 40 Hz gemoduleerde draaggolf
ASW2.7.2.4Apparent Source Width zie aldaar
asynchroon2.5.1.3niet op de zelfde tijd (bv inzet van een toon)
ataxie6.2.3.3coördinatie stoornis van de spieren
á terme geboorte4.5.1.5geboorte op de dag die als geboorte dag was uitgerekend
atresie1.1.6.27.2.2.2aangeboren of verworven afgesloten zijn van de uitwendige gehoorgang
attack-time9.2.4.8inregeltijd van een begrenzingschakeling
attributen6.2.2.1karakteristieke eigenschap
Aud. Centrum de opzet9.8.3.4initiatief en realisatie van instituut voor sociale zorg voor slechthorenden
aud. temporele ordening8.3.11.3het herkennen van ordening in temporele (tijd volgorde) patronen
aud. verwerkings probl.8.3.11.2klachten betreffende het niet goed kunnen horen bij (vrijwel) normale gehoorscherpte
aud.verwerkvaardigheid8.3.11.3vaardigheid om auditieve informatie te verwerken dit toetsen met tests
AUDERA4.5.3.4commercieel apparaat om ASSR te meten
audicien1.1.8.89.3.1.2gediplomeerde deskundige die hoortoestellen verkoopt en de aanpassing begeleidt
audiogram format2.2.1.2diagram waarin de gevoeligheid van een oor voor de diverse meetfrequenties wordt genoteerd
audiogramformulier8.3.2.4formulier met het notatie schema waarin en audiogram wordt aangegeven
audio-input9.2.2.4ingang van een hoortoestel voor aansluiten van een ander geluidssignaal leverend apparaat
audiologisch centrum1.1.10.29.3.1.2een instelling voor diagnostiek en revalidatie bij klachten over SH en praten en de gevolgen daarvan
audiologische zorg SH9.8.3.2speciale aandacht binnen MW voor auditief beperkte personen en kinderen
audiometer1.1.5.88.3.2.2meetapparaat dat zuivere tonen met instelbare frequenties en geluidsniveaus kan aanbieden
audiometrie hoogfreq.8.3.15.1gehooronderzoek met tonen met hoge frequenties (hoger dan het spraakspectrum)
auditieve closure8.3.11.3het herkennen van monaural aangeboden weinig redundante spraak.
auditieve cortex6.2.2.8centrum van auditieve info verwerking op het vierde niveau (zie ook 3.3.1.2)
auditieve integratie8.3.11.3vermogen om tegelijkertijd dichotisch aangeboden geluidsignalen te fuseren
auditieve neuropathie7.2.8.1geen goede geluidsoverdracht bij goed functionerende uitw. Haarcellen (goede OAE’s)
auditieve separatie8.3.11.3vermogen om tegelijkertijd dichotisch aangeboden geluidsignalen te onderscheiden
auditieve systeem3.1.1.3het hele verwerkingssysteem van geluidsinformatie (van geluidstrilling tot bewust worden)
auditieve verwerking testen8.4.6.4testbatterij voor auditieve verwerking
auditory evoked response4.5.1.1door een geluidsstimulus opgeroepen elektrische potentiaal
Auditory Proc. Disorders8.3.11.2APD (CAPD) zie auditieve neuropathie
Auditory Scene Analyses8.4.2.1zie patroonperceptie
Auditory SteadyState R4.5.3.2ASSR hoordrempel bepaling d.m.v. reactie van gehoor op gemoduleerde draaggolf
auditory-event2.7.2.1het waarnemen van een virtuele geluidsbron door tijds- en intensiteitmanipulaties van geluid
auricula6.2.1.2zie oorschelp
automatic gain controle9.2.2.3automatische regeling van de versterking van het hoortoestel afhankelijk van sterkte ingangssignaal
automatic signal proc.9.2.4.9ASP toestellen hebben alineaire versterking (compressieregeling)
Automatische sterkte reg9.3.2.4Zie AGC
autosomaal erfelijk1.1.6.27.1.2.5erfelijke overdracht die verloopt via een niet geslachtsbepalend gen (autosomen) (ook 7.3.2.2)
autosomen7.1.2.2de 22 chromosomen die voor man en vrouw gelijk zijn
AVC-regeling1.1.8.39.2.2.4Automatische Volume Controle waardoor hardere geluiden minder versterkt worden dan zachtere
averager4.4.1.7apparaat dat een aantal gemeten waarden middelt.
AVETA7.5.2.3Amsterdamse Vragenlijst voor Eenzijdige of Tweezijdige Aanpassing
AVP8.3.11.2Auditieve Verwerkings Problematiek zie daar onder
AVP – AVD – CAPD8.3.11.2Auditieve Verwerkings Problematiek zie daar onder
axiaal (doorsnijding)3.1.1.2anatomische structuur die te zien is bij splitsen (van het hoofd) in een onder en boven deel
axon6.1.1.2hoofdvezel die informatie van neuron cellichaam naar volgende station brengt