B
Babble 9.7.1.4 klein elektronisch apparaatje in de oorschelp dat het geluid richtinggevoelig opvangt
Ba-curve 8.3.1.6 curve van susceptantie
BAEP BEP 1.1.5.12 4.5.1.1 Brainstem Auditory Evoked Potentials zie BERA
BAHA 1.1.8.7 9.4.1.3 Bone Anchoured Hearing Aid, hoortoestel dat geluid als trilling aan de schedel aanbiedt
BAHA of Cochl Implant 9.4.1.3 afweging als BAHA te weinig versterking levert over te gaan tot CI
BAHA softband 9.4.1.3 vorm van beengeleidingstoestel met trilplaat op het hoofd bevestigd met klittenband
Bakkehoorn 1.1.8.6 9.2.3.7 oorstuk met geleidelijk wijder wordend geboord geluidskanaal (bevordering hoge tonen)
ballooning-effect 9.2.4.8 door invloed van een filter en begrenzing kan een frequentie gebied te luid worden
banden v.e. hoortoestel 9.2.5.4 ingangssignaal verdeeld in apart te bewerken frequentiebanden maar één eindversterker
bandrejection-filter 9.2.4.7 filter dat een frequentie band uit het signaal uitfiltert (blokkeert)
barany-doof oor 1.1.5.4 spraak aan de oorschelp gesproken wordt niet gehoord als andere verdoofd is met Barany tr.
Bárány-trommel 1.1.5.4 “in de gehoorgang geduwd apparaat dat een hard geluid aanbiedt om het even “”doof”” te maken”
basaal deel cochlea 4.4.1.2 basis van de cochlea aan de middenoor zijde (perceptie hoge frequenties
basilaire membraan 1.1.3.4 3.2.2.3 vlies in het binnenoor dat een geluid analyseert in de samenstellende harmonische trillingen
basilairmembr. Mechanica 4.3.1.2 model om de werking van binnenoor en de beweging van het basilaire membraan te verklaren
basilairmembr. Stijfheid 4.3.1.2 verloop van de stijfheid van het basilaire membraan van stapes naar helicitrema
basis stapedis 3.2.1.3 voetplaat van de stapes
basis van transistor 9.2.4.6 laag halfgeleider in transistor, stroom tussen basis en emittor wordt versterkt in collector
basisparen 7.1.2.3 verbindingen tussen de twee strengen (de dubbele helix) in het DNA molecuul
basistrilling 9.2.4.2 grondfrequentie van het geluid
batterij (hoortoestel) 1.1.8.4 9.2.1.2 energiebron van het hoortoestel
Bayes-regel van 8.2.6.(3) niveau 3: geeft verbanden tussen statistische elementen
BCD 9.4.1.3 BoneConductioen Devices: apparaat om geluidstrilling direct op de schedel over te brengen
beengeleider 1.1.3.3 8.3.2.4 trilblokje waarmee een geluid direct op de schedel kan worden aangeboden (beengeleiding)
beengeleiding 1.1.3.1 8.3.2.4 gevoeligheidsbepaling van het oor door aanbieding van tonen via een triller op het hoofd
beengeleidingsdrempel 1.1.5.8 8.3.2.4 Hoordrempel gemeten via de beengeleiding
beengeleidingstoestel 1.1.8.7 8.3.2.4 hoortoestel dat het geluid als trilling op de schedel aanbiedt
begeleiding bij SH 1.1.5.8 7.2.11.4 voorbeelden van begeleidingsmogelijkheden in geval van problemen t.g.v. SH
begrenzing 1.1.8.3 9.3.2.4 beveiliging tegen overlast van harde geluiden door het maximale uitgangsvermogen te beperken
begrenzingssysteem 9.2.4.8 schakeling in hortoestel om uitgangssignaal te begrenzen (bescherming gehoor)
Bekesy audiometrie 8.3.2.1 audiometrie waarbij de patiënt zelf de sterkte van de toon bepaalt en de hoordrempel schrijft
beluchtingkanaal 9.2.3.8 nauw kanaaltje dat dwars door het oorstukje wordt geboord voor ventilatie van de gehoorgang
bemonsteren 9.2.4.4 het vastleggen van een analoog signaal door de waarden van een reeks steekproeven 5321
benig-labyrint 3.2.2.2 omsluiting van de in het bot uitgespaarde ruimte van het binnenoor (vliezig labyrint)
beperking gehoorscreening 8.2.5.6 onvolkomenheden van de methode alsook niet detecteren van later verworven gehoorverlies
beperkingen (in ICF) 7.5.1.2 moeilijkheden bij uitvoeren van activiteiten
BERA 1.1.5.12 8.3.9.2 Brainstem Evoked Response Audiometrie, hoordrempelbepaling via meten van hersenpotentialen
BERA 1-5 latentie 8.3.9.5 latantie interval tussen de pieken 1 en 5 in de registratie
BERA bij jonge kinderen 8.3.9.4 bij jonge kinderen geldt een andere normering dan bij volwassenen.
BERA dBnHL 8.3.9.2 maat voor stimulusintensiteit in dB met referentie de drempel van de gemiddelde goedhorende
BERA diagnostisch 8.3.9.3 diagnostische conclusies te verkrijgen met BERA onderzoek
BERA en retrocochl. SH 8.3.9.5 diagnostische waarde van BERA bij retrocochleaire pathologie
BERA histogram 8.3.9.2 presentatie van meetgegevens in een staafdiagram
BERA I-5 interval 8.3.9.5 interval tussen aan van van stimulus en piek 5 in de registratie (als piek 1 ontbreekt)
BERA latentie 8.3.9.2 tijdsverloop tussen aanbieden van stimulus en het optreden van desbetreffende piek in response
BERA methode met ruis 8.3.9.3 doormiddel van toepassing van High Pass ruis diagnostische conclusies trekken uit BERA
BERA methode vd Drift 8.3.9.3 methode voor diagnstische conclusies uit BERA volgens methode Van der Drift
BERA nomogram 8.3.9.2 een curve die de grootte van de spreiding rond het gemiddelde aangeeft
BERA onderzoek 1.1.5.12 4.5.1.1 Brainstem Evoked Response Audiometrie: bepalen van de hoordrempel via hersenpotentialen
BERA piek-latenties 1.1.5.12 8.3.9.2 latenties van de BERA-pieken zijn afhankelijk van stimulus-sterkte en van jonge leeftijd
BERA responsiepatronen 8.3.9.2 schaar meetresultaten bij goedhorende proefpersonen
BERA retrocochleair (SH) 1.1.6.5 8.3.9.5 slechthorendheid met een oorzaak die in het auditieve verwerkingssysteen (hoger dan cochlea)
Berger (aanpas regel) 9.3.3.4 rekenregel vlg Berger voor bepalen goede freq. karakteristiek van hoortoestel uit toonaud.
Bernoulli wet van 10.2.1.2 fysicus die een verband tussen druk en stroomsnelheid van een gasstroom formuleerde
Best Mod. Freq. 2.4.1.6 neuronen in de Colliculus Inferior waarvan de tuning verandert met de draaggolffrequentie
bewegingsvergelijking 5.1.1.2 mathematische beschrijving van een beweging
BF (best frequenties) 6.2.2.7 frequentie waarvoor een cel of zenuwvezel het meest gevoelig is of het beste functioneert
BI BEST intens. 6.2.2.8 Best Intensity: intensiteit waar de zenuwcellen het beste op reageren
Bicros toestel 1.1.8.7 9.2.1.3 oorhanger op één oor met twee microfoons waarvan één bij het contralaterale oor
bi-directioneel 9.2.6.7 eigenschap van een microfoon: symmetrisch gevoelig voor geluid van voor en van achter
bilabiaal 10.2.2.3 kenmerk medeklinker, productie vóór in de mond bij lippen (bv p en b)
BILD 2.7.2.3 Binaural Intelligibility Level Difference verbeteren spraakverstaan door BMLD effect
BILL 9.2.4.9 Bass Increase at Low Levels toestel met meer lage tonenversterking bij lage intensiteiten
binairgetallenstelsel 5.3.2.4 een getallenstelsel met als grondtal 2: aan-uit (ipv 10 in het decimale getallen stelsel)
binauraal 2.7.1.1 twee-orig: het zelfde signaal wordt aan beide oren aangeboden. (zie ook 9.2.2.5)
Binaural Intell. Level Diff 2.7.2.3 verbeteren spraakverstaan in lawaai door aan één oor de fase van lawaai of spraak om te keren
Binaural Masking LD 2.7.2.3 bij binauraal aanbieden van signaal en ruis geeft fase draaiing van een van beide beter horen
binaurale interactie 6.2.2.4 interactie van informatie van beide oren wordt gecodeerd ( EE en EI en IE en EO)
binnenoor 1.1.3.4 6.2.1.4 derde-deel van het oor, het zet als een microfoon de geluidstrilling om in een elektrisch signaal
binnenoormodel (BM) 4.3.1.2 verklaring van de werking van het binnenoor en freq. Analyse door basilair membraan
bioflex 9.2.3.4 poreus materiaal van oorstukjes die iets zwellen door de lichaamswarmte
biotinidase deficintie 7.3.2.3 gehoorverlies kan ontstaan duidelijk zijn spierslapte, huiduitslag
bit 9.2.5.2 eenheid in het binaire systeem (0 of 1)
bloedverdunners 7.4.1.2 medicament ter voorkoming van trombose (kan bij lang gebruik ototoxische werking hebben)
BLUE-COMM 9.7.1.5 technische uitvoering an een tectel apparaat. (combinatie teksttelefoon en PC)
bluetooth 9.7.1.7 draadloze signaal overdracht over kleine afstanden (minder dan 10 meter)
BMF Best Mod Freq. 6.2.2.8 “Best Modulation Freq.
BMLD 2.7.2.3 zie Bin. Masking Loudness Difference 2.7.2.3 en 2.5.1.3
BOA 8.4.2.1 Behavioural Observation Audiometry, observeren of het kind reageert op een geluid
Bone-Anchored H A 1.1.8.7 9.4.1.4 hoortoestel dat geluidstrillingen aanbiedt via een schroefje in de schedel ( zie ook 7.2.2.2)
booggangen 3.2.2.3 onderdelen van het evenwichtsorgaan die gevoelig zijn voor versnellingen van draaibewegingen
borstregister 10.3.3.2 stemvorming in normale spreekregister met normale spanning en sluitingvan de stembanden
boventoon 1.1.2.2 2.4.1.3 hogere harmonische trilling in het geluid met een veelvoud van de frequentie van de grondtoon
brabbelen 1.1.2.5 11.1.1.4 spelen met de stem door baby’s, ook onverstaanbare spraakklanken produceren
brain mapping 4.5.2.4 meten van verdeling van potentiaalveranderingen op diverse plaatsen op de schedel
Brainstem Ev.RespAud: 8.3.9.1 BERA: zie aldaar
branchiaal 3.1.2.3 zijtak van een zenuw
branchio oto renaal syn 7.3.2.3 slechthorendheid met halsfistel, oorschelpdysplasie en nierafwijkingen
breking v geluid 5.2.1.2 richtingsafwijking van geluidsgolf door verandering van dichtheid in aangrenzende media
Broca gebied 6.2.3.5 corticaal gebied gericht op gehoor
Broca-fenomeen 2.4.1.2 effect dat toonhoogte beïnvloed wordt door de sterkte van het geluid
brom 4.5.1(3) niveau 3 van 4.5.1: stoorsignaal tgv 50 Herz van het lichtnet (220 Volt wiselspanning)
bron ( source) 2.5.1.3 object dat de producent van het desbetreffende geluid is: geluidsbron,
Bronanalyse 4.5.2.4 bepalen van de plaats en het tijdstip van de bron in de hersenen van de gemeten potentiaal
brughoek 3.3.1.1 nauwe doorgang door een benig kanaal voor de gehoorzenuw en andere zenuwen
brughoektumor 7.2.2.4 tumor op de rand van de inwendige gehoorgang in het schedelbot
btablokker 7.4.1.2 geneesmiddel bij hoge bloeddruk en hartklachten (kan ototoxische werking hebben)
buiging v geluid 5.2.1.2 “richtingsafwijking van een geluidsgolf door een obstakel dat “”omspoeld”” wordt”
buik in beweging/druk 5.2.1.3 maximaal bewegend punt in staande golf patroon (met minimale druk) ook 5.1.1.4
buik in een trilling 4.1.1.2 plaats in staande trilling waarin de materie deeltjes met maximale amplitude bewegen (5.1.1.4)
buiksprekereffect 2.7.1.4 beïnvloeding van richtinghoren door informatie van andere zintuigen
buis van Eustachius 1.1.3.3 3.2.1.3 verbinding tussen keelholte en middenoorholte voor luchtdruk egalisatie en vocht afvoer
bulkmodulus 5.2.1.1(3) niveau 3: factor in geluidssnelheid gerelateerd aan de medium dichtheid (soortelijk gewicht)
bushy zenuwcellen 6.2.2.3 stervormige, ruige zenuwcellen met tentakels vanwege dendrietstructuur