B
Babble9.7.1.4klein elektronisch apparaatje in de oorschelp dat het geluid richtinggevoelig opvangt
Ba-curve8.3.1.6curve van susceptantie
BAEP BEP1.1.5.124.5.1.1Brainstem Auditory Evoked Potentials zie BERA
BAHA1.1.8.79.4.1.3Bone Anchoured Hearing Aid, hoortoestel dat geluid als trilling aan de schedel aanbiedt
BAHA of Cochl Implant9.4.1.3afweging als BAHA te weinig versterking levert over te gaan tot CI
BAHA softband9.4.1.3vorm van beengeleidingstoestel met trilplaat op het hoofd bevestigd met klittenband
Bakkehoorn1.1.8.69.2.3.7oorstuk met geleidelijk wijder wordend geboord geluidskanaal (bevordering hoge tonen)
ballooning-effect9.2.4.8door invloed van een filter en begrenzing kan een frequentie gebied te luid worden
banden v.e. hoortoestel9.2.5.4ingangssignaal verdeeld in apart te bewerken frequentiebanden maar één eindversterker
bandrejection-filter9.2.4.7filter dat een frequentie band uit het signaal uitfiltert (blokkeert)
barany-doof oor1.1.5.4spraak aan de oorschelp gesproken wordt niet gehoord als andere verdoofd is met Barany tr.
Bárány-trommel1.1.5.4“in de gehoorgang geduwd apparaat dat een hard geluid aanbiedt om het even “”doof”” te maken”
basaal deel cochlea4.4.1.2basis van de cochlea aan de middenoor zijde (perceptie hoge frequenties
basilaire membraan1.1.3.43.2.2.3vlies in het binnenoor dat een geluid analyseert in de samenstellende harmonische trillingen
basilairmembr. Mechanica4.3.1.2model om de werking van binnenoor en de beweging van het basilaire membraan te verklaren
basilairmembr. Stijfheid4.3.1.2verloop van de stijfheid van het basilaire membraan van stapes naar helicitrema
basis stapedis3.2.1.3voetplaat van de stapes
basis van transistor9.2.4.6laag halfgeleider in transistor, stroom tussen basis en emittor wordt versterkt in collector
basisparen7.1.2.3verbindingen tussen de twee strengen (de dubbele helix) in het DNA molecuul
basistrilling9.2.4.2grondfrequentie van het geluid
batterij (hoortoestel)1.1.8.49.2.1.2energiebron van het hoortoestel
Bayes-regel van8.2.6.(3)niveau 3: geeft verbanden tussen statistische elementen
BCD9.4.1.3BoneConductioen Devices: apparaat om geluidstrilling direct op de schedel over te brengen
beengeleider1.1.3.38.3.2.4trilblokje waarmee een geluid direct op de schedel kan worden aangeboden (beengeleiding)
beengeleiding1.1.3.18.3.2.4gevoeligheidsbepaling van het oor door aanbieding van tonen via een triller op het hoofd
beengeleidingsdrempel1.1.5.88.3.2.4Hoordrempel gemeten via de beengeleiding
beengeleidingstoestel1.1.8.78.3.2.4hoortoestel dat het geluid als trilling op de schedel aanbiedt
begeleiding bij SH1.1.5.87.2.10.4voorbeelden van begeleidingsmogelijkheden in geval van problemen t.g.v. SH
begrenzing1.1.8.39.3.2.4beveiliging tegen overlast van harde geluiden door het maximale uitgangsvermogen te beperken
begrenzingssysteem9.2.4.8schakeling in hortoestel om uitgangssignaal te begrenzen (bescherming gehoor)
Bekesy audiometrie8.3.2.1audiometrie waarbij de patiënt zelf de sterkte van de toon bepaalt en de hoordrempel schrijft
beluchtingkanaal9.2.3.8nauw kanaaltje dat dwars door het oorstukje wordt geboord voor ventilatie van de gehoorgang
bemonsteren9.2.4.4het vastleggen van een analoog signaal door de waarden van een reeks steekproeven 5321
benig-labyrint3.2.2.2omsluiting van de in het bot uitgespaarde ruimte van het binnenoor (vliezig labyrint)
beperking gehoorscreening8.2.5.6onvolkomenheden van de methode alsook niet detecteren van later verworven gehoorverlies
beperkingen (in ICF)7.5.1.2moeilijkheden bij uitvoeren van activiteiten
BERA1.1.5.128.3.9.2Brainstem Evoked Response Audiometrie, hoordrempelbepaling via meten van hersenpotentialen
BERA 1-5 latentie8.3.9.5latantie interval tussen de pieken 1 en 5 in de registratie
BERA bij jonge kinderen8.3.9.4bij jonge kinderen geldt een andere normering dan bij volwassenen.
BERA dBnHL8.3.9.2maat voor stimulusintensiteit in dB met referentie de drempel van de gemiddelde goedhorende
BERA diagnostisch8.3.9.3diagnostische conclusies te verkrijgen met BERA onderzoek
BERA en retrocochl. SH8.3.9.5diagnostische waarde van BERA bij retrocochleaire pathologie
BERA histogram8.3.9.2presentatie van meetgegevens in een staafdiagram
BERA I-5 interval8.3.9.5interval tussen aan van van stimulus en piek 5 in de registratie (als piek 1 ontbreekt)
BERA latentie8.3.9.2tijdsverloop tussen aanbieden van stimulus en het optreden van desbetreffende piek in response
BERA methode met ruis8.3.9.3doormiddel van toepassing van High Pass ruis diagnostische conclusies trekken uit BERA
BERA methode vd Drift8.3.9.3methode voor diagnstische conclusies uit BERA volgens methode Van der Drift
BERA nomogram8.3.9.2een curve die de grootte van de spreiding rond het gemiddelde aangeeft
BERA onderzoek1.1.5.124.5.1.1Brainstem Evoked Response Audiometrie: bepalen van de hoordrempel via hersenpotentialen
BERA piek-latenties1.1.5.128.3.9.2latenties van de BERA-pieken zijn afhankelijk van stimulus-sterkte en van jonge leeftijd
BERA responsiepatronen8.3.9.2schaar meetresultaten bij goedhorende proefpersonen
BERA retrocochleair (SH)1.1.6.58.3.9.5slechthorendheid met een oorzaak die in het auditieve verwerkingssysteen (hoger dan cochlea)
Berger (aanpas regel)9.3.3.4rekenregel vlg Berger voor bepalen goede freq. karakteristiek van hoortoestel uit toonaud.
Bernoulli wet van10.2.1.2fysicus die een verband tussen druk en stroomsnelheid van een gasstroom formuleerde
Best Mod. Freq.2.4.1.6neuronen in de Colliculus Inferior waarvan de tuning verandert met de draaggolffrequentie
bewegingsvergelijking5.1.1.2mathematische beschrijving van een beweging
BF (best frequenties)6.2.2.7frequentie waarvoor een cel of zenuwvezel het meest gevoelig is of het beste functioneert
BI BEST intens.6.2.2.8Best Intensity: intensiteit waar de zenuwcellen het beste op reageren
Bicros toestel1.1.8.79.2.1.3oorhanger op één oor met twee microfoons waarvan één bij het contralaterale oor
bi-directioneel9.2.6.7eigenschap van een microfoon: symmetrisch gevoelig voor geluid van voor en van achter
bilabiaal10.2.2.3kenmerk medeklinker, productie vóór in de mond bij lippen (bv p en b)
BILD2.7.2.3Binaural Intelligibility Level Difference verbeteren spraakverstaan door BMLD effect
BILL9.2.4.9Bass Increase at Low Levels toestel met meer lage tonenversterking bij lage intensiteiten
binairgetallenstelsel5.3.2.4een getallenstelsel met als grondtal 2: aan-uit (ipv 10 in het decimale getallen stelsel)
binauraal2.7.1.1twee-orig: het zelfde signaal wordt aan beide oren aangeboden. (zie ook 9.2.2.5)
Binaural Intell. Level Diff2.7.2.3verbeteren spraakverstaan in lawaai door aan één oor de fase van lawaai of spraak om te keren
Binaural Masking LD2.7.2.3bij binauraal aanbieden van signaal en ruis geeft fase draaiing van een van beide beter horen
binaurale interactie6.2.2.4interactie van informatie van beide oren wordt gecodeerd ( EE en EI en IE en EO)
binnenoor1.1.3.46.2.1.4derde-deel van het oor, het zet als een microfoon de geluidstrilling om in een elektrisch signaal
binnenoormodel (BM)4.3.1.2verklaring van de werking van het binnenoor en freq. Analyse door basilair membraan
bioflex9.2.3.4poreus materiaal van oorstukjes die iets zwellen door de lichaamswarmte
biotinidase deficintie7.3.2.3gehoorverlies kan ontstaan duidelijk zijn spierslapte, huiduitslag
bit9.2.5.2eenheid in het binaire systeem (0 of 1)
bloedverdunners7.4.1.2medicament ter voorkoming van trombose (kan bij lang gebruik ototoxische werking hebben)
BLUE-COMM9.7.1.5technische uitvoering an een tectel apparaat. (combinatie teksttelefoon en PC)
bluetooth9.7.1.7draadloze signaal overdracht over kleine afstanden (minder dan 10 meter)
BMF Best Mod Freq.6.2.2.8“Best Modulation Freq.
BMLD2.7.2.3zie Bin. Masking Loudness Difference 2.7.2.3 en 2.5.1.3
BOA8.4.2.1Behavioural Observation Audiometry, observeren of het kind reageert op een geluid
Bone-Anchored H A1.1.8.79.4.1.4hoortoestel dat geluidstrillingen aanbiedt via een schroefje in de schedel ( zie ook 7.2.2.2)
booggangen3.2.2.3onderdelen van het evenwichtsorgaan die gevoelig zijn voor versnellingen van draaibewegingen
borstregister10.3.3.2stemvorming in normale spreekregister met normale spanning en sluitingvan de stembanden
boventoon1.1.2.22.4.1.3hogere harmonische trilling in het geluid met een veelvoud van de frequentie van de grondtoon
brabbelen1.1.2.511.1.1.4spelen met de stem door baby’s, ook onverstaanbare spraakklanken produceren
brain mapping4.5.2.4meten van verdeling van potentiaalveranderingen op diverse plaatsen op de schedel
Brainstem Ev.RespAud:8.3.9.1BERA: zie aldaar
branchiaal3.1.2.3zijtak van een zenuw
branchio oto renaal syn7.3.2.3slechthorendheid met halsfistel, oorschelpdysplasie en nierafwijkingen
breking v geluid5.2.1.2richtingsafwijking van geluidsgolf door verandering van dichtheid in aangrenzende media
Broca gebied6.2.3.5corticaal gebied gericht op gehoor
Broca-fenomeen2.4.1.2effect dat toonhoogte beïnvloed wordt door de sterkte van het geluid
brom4.5.1(3)niveau 3 van 4.5.1: stoorsignaal tgv 50 Herz van het lichtnet (220 Volt wiselspanning)
bron ( source)2.5.1.3object dat de producent van het desbetreffende geluid is: geluidsbron,
Bronanalyse4.5.2.4bepalen van de plaats en het tijdstip van de bron in de hersenen van de gemeten potentiaal
brughoek3.3.1.1nauwe doorgang door een benig kanaal voor de gehoorzenuw en andere zenuwen
brughoektumor7.2.2.4tumor op de rand van de inwendige gehoorgang in het schedelbot
btablokker7.4.1.2geneesmiddel bij hoge bloeddruk en hartklachten (kan ototoxische werking hebben)
buiging v geluid5.2.1.2“richtingsafwijking van een geluidsgolf door een obstakel dat “”omspoeld”” wordt”
buik in beweging/druk5.2.1.3maximaal bewegend punt in staande golf patroon (met minimale druk) ook 5.1.1.4
buik in een trilling4.1.1.2plaats in staande trilling waarin de materie deeltjes met maximale amplitude bewegen (5.1.1.4)
buiksprekereffect2.7.1.4beïnvloeding van richtinghoren door informatie van andere zintuigen
buis van Eustachius1.1.3.33.2.1.3verbinding tussen keelholte en middenoorholte voor luchtdruk egalisatie en vocht afvoer
bulkmodulus5.2.1.1(3)niveau 3: factor in geluidssnelheid gerelateerd aan de medium dichtheid (soortelijk gewicht)
bushy zenuwcellen6.2.2.3stervormige, ruige zenuwcellen met tentakels vanwege dendrietstructuur