H
haarcel van Corti1.1.3.46.2.1.4zintuigcel die de trilling van het basilaire membraan op die plaats omzet in elektrisch signaal
haarcelbewegingen4.3.1.3effecten van een geluidsgolf op de haarcellen van Corti in het binnenoor
haarcelen actief bewegend4.6.1.7een verlenging of verkorting van de haren op de haarcel o.i.v. de stimulus.
haarcelmicro-mechanica4.3.1.4beschouwing over de bewegingen van de haarcellen met de sterocilia
haarcelopbouw/structuur4.3.1.4beschouwing over structuur en innervatie van buitenste haarcellen
haarcelwerking (Corti)4.3.1.3effect van aangeboden geluid op de stand en situering van de stereocilia van de haarcellen
half cirkelvormige kanalen1.1.4.126.2.1.4onderdeel van het evenwichtsorgaan gericht op waarneming van draaiing(sverandering)
Half Gain Rule9.3.3.4regel dat een hoortoestel bij een perceptief gehoorverlies slechts de helft hoeft te compenseren
halfklinkers10.2.2.3medeklinkers die enigszins geluidgevend zijn zoals klinkers (bv j en w)
hamer1.1.3.33.2.1.3het eerste gehoorbeentje dat ingehecht zit in het trommelvlies
hand-achter het oor9.7.1.4methode om door vergroting van de oorschelp geluid beter op te vangen
handelingsplan1.1.10.29.9.1.1Plan van aanpak van het behandelingsteam als de gepresenteerde problematiek is ingeschat
handicap (gehoor)7.5.1.1zelf ervaren verminderde mogelijkheden om in het maatschappelijk leven te functioneren
hand-vingeralfabet9.8.1.7met vingerstand uitbeelding geven van de letters van gesproken woorden
Hanning-window5.3.2.5het geleidelijk laten groeien en afbouwen van een geluidspuls (met Gauss curve) (5.3.2.1)
haploïd (chromosoom)7.1.2.2enkelvoudig, helft van chromosoomstel, van elk paar één met X of Y chromosoom
hardhorendheid1.1.4.28.3.7.1niet goed kunnen horen (zachtere) geluiden
harmonische geluid2.4.1.3complex geluid samengesteld uit componenten met freq. die N maal de grondfreq. Zijn
harmonische trilling1.1.2.25.1.1.2enkelvoudige trilling of beweging die te beschrijven is als sinusvormig (schommelslingering)
harmonische vervorming9.2.4.10vervorming door afsnijding signaal dat boventonen genereert
Head-related transfer2.7.1.4richting afhankelijke geluidsoverdrachtsfunctie van het uitwendige oor
hearing level2.2.1.2verschil in dB tussen de genormeerde hoordrempel van goed horenden en een gemeten drempel
hearing threshold level9.2.6.2hoordrempel
helicotrema3.2.2.3open verbinding in de top van de cochlea tussen scala vestibuli en scala tympani
helix3.2.1.2buitenrand van de oorschelp
helix (dubbele)7.1.2.3in elkaar gewikkelde strengen in het DNA molecuul
Hellwag-klinker driehoek10.2.2.2indeling van de klinkers op articulatorische gronden
Helmholtz10.1.2.4onderzoeker van spraak heeft de z.g. klinkerdriehoek beschreven (Helmholtz-klinkerdriehoek)
Henle-lis van7.4.1.2schakel in de basiseenheden van de nier waardoor water uit voorurine wordt teruggewonnen
hereditair7.3.1.3erfelijk
hereditair slechthoren1.1.6.27.2.1.2zie erfelijke slechthorendheid
herhalingsfrequentie5.3.1.5aantal keren per seconde dat een (kort) signaal zich herhaalt (zie ook 4.5.1.3)
herhalingstoonhoogte2.4.1.4verschijnsel dat een geluid met de echo ervan een toonhoogte kan oproepen
Hermann theorie van10.2.1.3verklaring van formanten in klinkergeluid opgrond van resonanties in delen van het aanzetstuk
hersenen3.1.1.3fig. 4 toont anatomische indeling
hersenpotentialen4.5.1.1elektrische spanningen die met elektroden op het hoofd kunnen worden geregistreerd
hersenschors6.2.2.8buitenkant van de hersenen binnen de schedel
hersenstam3.1.1.3onderste deel van de hersenen waar de eerste verwerking van neurale informatie plaats vindt
hersenstam-audiometrie8.3.9.1zie BERA
hersenstamresponse8.3.9.1reactie op een geluidsstimulus in de auditieve baan in de hersenstam, gemeten met elektroden
Hertz1.1.2.25.2.1.1eenheid van frequentie
heterosoom7.1.2.223e chromosoom dat geslachtbepalend is XX voor vrouw en XY voor man
HHDI7.5.2.3Hearing Handicap and Disability Index, Groningse index om handicap t.g.v. SH vast te stellen
histogram8.3.9.2presentatie van meetgegevens in een staafdiagram
HL dB (HL)2.2.1.2Hearing Level, intensiteit van een toon in dB (HL) t.o.v. de referentie hoordrempelcurve ISO-norm
Hood, plateau van8.3.2.5schematische weergave van het effect van de sterkte van de maskering op de hoordrempel
hoogfreq.aud.toepassing8.3.15.4specifieke toepassings van hoog-frequent audiometrie
hoogfrequent-audiogram8.3.15.3weergave van de hoordrempel boven 10.000 Hz in een audiogram
hoogfrequent-audiometrie8.3.15.1gehooronderzoek met tonen met hoge frequenties (hoger dan het spraakspectrum)
hoogfrequent-calibratie8.3.15.3ijking van de hoogfrequente audiometrie apparatuur
hoogfrequent-reprod.8.3.15.3reproduceerbaarheid van een hoge tonen audiogram
hooractiviteiten meting7.5.2.3mogelijkheden hooractiviteiten (ICF) te meten
hoorbril1.1.8.79.3.5hoortoestel ingebouwd in een brilmontuur
hoorfactoren bij SH1.1.4.17.5.2.3zes basis factoren waarmee het ervaren van SH te karakteriseren is (zie ook 9.2.2.2)
hoorhulpen (technisch)9.7.1.3technische apparatuur om spraakcommunicatie te ondersteunen bij ernstig slechthoren
hoorontwikkeling meten8.4.1.5meetmethoden om de ontwikkeling van geluidswaarneming bij zeer jonge kinderen te bepalen
hoorslang1.1.9.29.7.1.4geluidsversterking apparaat bestaand uit een trechter een slang en een dopje in de gehoorgang
hoorspan9.3.2.2interval voor geluidswaarneming tussen hoordrempel en onaangename luidheid (dynamiek)
hoortactiek1.1.9.89.8.1.3handigheden om verstaan van een spreker te bevorderen
hoortoestel1.1.8.19.2.1.1toestel om geluid te versterken ter ondervanging van slechthorendheid
hoortoestel typen9.2.1.3verschillende vormen van hoortoestellen
hoortoestelaanpassing1.1.8.89.3.1.1werkmethode voor het selecteren van het meest geschikte hoortoestel gezien het gehoorverlies
hoortraining1.1.9.89.8.1.4onderdeel communicatie-training, gericht op omgaan met hoortoestel en waargenomen geluid
hoortraining op CD1.1.9.89.8.1.4cursus voor communicatie training op CD die thuis in eigen kring kan worden gevolgd
hoortrompet1.1.9.29.7.1.4methode om over een groter oppervlak geluid op te vangen en aan het oor aan te bieden
hoorverleden1.1.7.58.3.12.2geluidscommunicatie vaardigheden die zijn ontwikkeld vóórdat de doofheid in getreden is
horen-vroegontwikkeling8.4.1.1pré en postnatale ontwikkeling van het vermogen om geluid waar te nemen en te herkennen
HRTF2.7.1.4Head related transfer: richting afhankelijke geluidsoverdrachtsfunctie van het uitwendige oor
HT-aanp verbetering9.3.4.4meten de mate waarmee beter gefunctioneerd wordt dank zij toestel
HT-aanp. basisgegevens9.3.2.1basis gegevens die nodig zijn bij een hoortoestel aanpassing
HT-aanp.: keuze van ’t oor9.3.2.5Welk oor wordt voor aanpassing gekozen als beiderzijds verminderd gehoor is vastgesteld?
HT-aanp.evaluatie9.3.4.1nagaan of de hoortoestelverstrekking het beoogde resultaat oplevert
HT-aanp.intake gesprek9.3.4.1in kaart brengen van beperkingen die SH ondervindt
HT-AHO (oorhanger)9.2.1.3hoortoestel gedragen achter de oorschelp met een slangetje naar oorstukje in gehoorgang
HT-analoog9.2.4.5hoortoestel waarin het geluid als continu elektrisch signaal wordt bewerkt
HT-bandbreedte9.3.2.4breedte van het frequentie gebied waarin het hoortoestel versterking biedt
HT-basiseigenschappen9.2.2.2specifieke eigenschappen van elk hoortoestel
HT-batterij9.2.1.2energiebron van het hoortoestel
HT-beengeleidingstoestel1.1.8.79.4.1.4hoortoestel dat het geluid aan het oor aanbiedt via de beengeleiding (zie ook BAHA)
HT-begrenzing (MOP)1.1.8.39.3.2.4beveiliging tegen overlast van harde geluiden door het maximale uitgangsvermogen te beperken
HT-Controle na pp.9.3.1.4evaluatie proefperiode met HT bij de voorschrijver
HT-digitaal1.1.8.89.2.5.1hoortoestel met digitaal werkende elektronische schakeling (zie ook 9.3.4.5)
HT-Ervaringsgeg.9.3.3.5invloed van ervarings gegevens van aanpassers en gebruikers op instellen van HT
HT-freq.karakteristiek9.3.2.4frequentie karakteristiek van het desbetreffende toestel
HT-hybride9.2.4.5hoortoestel waarin de signaalbewerking deels analoog en deels digitaal is
HT-IHO( In Het Oor)9.2.1.3klein hoortoestel dat in de gehoorgang wordt geplaatst
HT-instellen9.3.2.4het hoortoestel optimaal instellen voor het te ondersteunen oor
HT-instelligsmogelijkh.9.3.2.4afstelling van de instelmogelijkheden van het hoortoestel voor het desbetreffende oor
HT-instelling9.3.2.4afstelling van de instelmogelijkheden van het hoortoestel voor het desbetreffende oor
HT-kast(hoor)toestel1.1.8.79.2.1.3hoortoestel dat op het lichaam gedragen wordt, met een snoertje naar het telefoontje op het oor
HT-keuze (AHO of IHO)9.3.3.2keus van het meest geschikte toestel voor een te ondersteunen oor uit die beschikbaar zijn
HT-keuze type toestel9.3.3.3uit het ruime assortiment het meest geschikte type HT kiezen gezien audiometrische gegevens
HTL9.2.6.2Hearing Threshold Level: hoordrempel
HT-maximale output9.3.2.4maximaal uitgangsvermogen van een hoortoestel
HT-meer-programma’s9.3.3.4hoortoestellen met keuze mogelijkheid om verschillende instellingen afwisselend te benutten
HT-microfoon9.2.1.2omzetter van geluid in elektrisch signaal
HT-oorstuk / schaaltje9.2.1.2aansluiting van hoortoestel op of in gehoorgang voor overdracht geluid aan trommelvlies
HT-paratympaan toestel9.2.1.3heel klein hoortoestel dat tot vlak voor het trommelvlies diep in de gehoorgang gedragen wordt
HT-power-cros toestel9.2.1.3krachtige oorhanger die de microfoon bij het contralaterale oor heeft tegen het rondfluiten
HT-proefperiode1.1.8.99.3.1.3periode van enkele weken om een op proef gegeven hoortoestel te proberen in de leefsituatie
HT-programmeerbaar1.1.8.89.3.3.3instelbaarheid van een (digitaal) hoortoestel met een computerprogramma
HT-regelgeving1.1.8.119.3.1.2beschrijving van geldende voorwaarden voor verstrekking van hoorapparatuur
HT-rekenregels9.3.3.4met computerprogramma het HT instellen op basis van audiometrische meetgegevens
HT-rekenregelsvergelijk9.3.3(3)niveau 3: beschouwing over effect aanpasregels en verschillen tussen rekenregels
HT-rol Aud.Centr.9.3.1.2bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door het Audiologisch Centrum
HT-rol huisarts9.3.1.2bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door de huisarts
HT-telefoon1.1.8.59.2.1.2de omvormer die het elektrische signaal in het hoortoestel omzet in geluid (luidsprekertje)
HT-versterker9.2.1.2onderdeel van hoortoestel dat mikrofoonsignaal versterkt en aanpast aan behoefte v.h.oor
HT-versterking9.3.2.4mate van geluidsversterking dat geleverd kan worden door het desbetreffende hoortoestel
HT-verstrekking1.1.8.119.3.1.2een financiële bijdrage leveren in de aanschafkosten (waarbij normen van regelgeving van kracht zijn)
HT-voorschrijver T9.3.1.2de instantie die het recept voor het hoortoestel afgeeft (de kno-arts of het audiologisch centrum)
huidweerstand7.2.3.5elektrische weerstand van de huid tussen twee elektroden (kan veranderen bij geluidaanbod)
huisarts en (h)oorklacht8.1.1.1eerstelijns diagnose en behandeling van klachten over gehoororgaan en horen
hulpverlening SH kind.1.1.10.39.8.3.1mogelijkheden tot ondersteuning in functioneren van slechthorende / slecht sprekende kinderen
hulpverlening SH volw.1.1.10.49.8.3.1mogelijkheden tot ondersteuning in functioneren van volwassen slechthorenden
hybride hoortoestel9.2.4.5hoortoestel waarin de signaalbewerking deels analoog en deels digitaal is
hydrocortison7.4.1.2geneesmiddel in oordruppels (kan ototoxische werking hebben bij lang gebruik)
hydrops7.2.7.1verhoogde druk van de endolymfe in de cochlea zie ook 7.2.2.3)
hyperacusis1.1.4.79.3.2.6zonder gehoorverlies een abnormaal snelle luidheidopbouw bij toenemende geluidssterkte
hyperbare zuurstof7.2.4.5onder hogere druk (bv 2 atmosfeer) aanbieden van lucht met verrijkte zuurstof
hyperbilirubinemie6.2.3.2verhoogd bilirubine gehalte in bloed na geboorte (geel zien)
hypercardiod9.2.6.7microfoon die met name voor geluid van voren gevoelig is (door vertraging van 10 microsec)
hypercholesterolaemie8.1.2.5afwijkend grote hoeveelheid cholesterol
hyperpolarisatie4.3.1.3verschijnsel dat door buiging van haartjes op cel de intracellulaire spanning lager wordt
hypothyreoidie8.1.2.5verlaagde schildklierfunctie
hypotympanium3.2.1.3onderste deel van de middenoorholte