H
haarcel van Corti 1.1.3.4 6.2.1.4 zintuigcel die de trilling van het basilaire membraan op die plaats omzet in elektrisch signaal
haarcelbewegingen 4.3.1.3 effecten van een geluidsgolf op de haarcellen van Corti in het binnenoor
haarcelen actief bewegend 4.6.1.7 een verlenging of verkorting van de haren op de haarcel o.i.v. de stimulus.
haarcelmicro-mechanica 4.3.1.4 beschouwing over de bewegingen van de haarcellen met de sterocilia
haarcelopbouw/structuur 4.3.1.4 beschouwing over structuur en innervatie van buitenste haarcellen
haarcelwerking (Corti) 4.3.1.3 effect van aangeboden geluid op de stand en situering van de stereocilia van de haarcellen
half cirkelvormige kanalen 1.1.4.12 6.2.1.4 onderdeel van het evenwichtsorgaan gericht op waarneming van draaiing(sverandering)
Half Gain Rule 9.3.3.4 regel dat een hoortoestel bij een perceptief gehoorverlies slechts de helft hoeft te compenseren
halfklinkers 10.2.2.3 medeklinkers die enigszins geluidgevend zijn zoals klinkers (bv j en w)
hamer 1.1.3.3 3.2.1.3 het eerste gehoorbeentje dat ingehecht zit in het trommelvlies
hand-achter het oor 9.7.1.4 methode om door vergroting van de oorschelp geluid beter op te vangen
handelingsplan 1.1.10.2 9.9.1.1 Plan van aanpak van het behandelingsteam als de gepresenteerde problematiek is ingeschat
handicap (gehoor) 7.5.1.1 zelf ervaren verminderde mogelijkheden om in het maatschappelijk leven te functioneren
hand-vingeralfabet 9.8.1.7 met vingerstand uitbeelding geven van de letters van gesproken woorden
Hanning-window 5.3.2.5 het geleidelijk laten groeien en afbouwen van een geluidspuls (met Gauss curve) (5.3.2.1)
haploïd (chromosoom) 7.1.2.2 enkelvoudig, helft van chromosoomstel, van elk paar één met X of Y chromosoom
hardhorendheid 1.1.4.2 8.3.7.1 niet goed kunnen horen (zachtere) geluiden
harmonische geluid 2.4.1.3 complex geluid samengesteld uit componenten met freq. die N maal de grondfreq. Zijn
harmonische trilling 1.1.2.2 5.1.1.2 enkelvoudige trilling of beweging die te beschrijven is als sinusvormig (schommelslingering)
harmonische vervorming 9.2.4.10 vervorming door afsnijding signaal dat boventonen genereert
Head-related transfer 2.7.1.4 richting afhankelijke geluidsoverdrachtsfunctie van het uitwendige oor
hearing level 2.2.1.2 verschil in dB tussen de genormeerde hoordrempel van goed horenden en een gemeten drempel
hearing threshold level 9.2.6.2 hoordrempel
helicotrema 3.2.2.3 open verbinding in de top van de cochlea tussen scala vestibuli en scala tympani
helix 3.2.1.2 buitenrand van de oorschelp
helix (dubbele) 7.1.2.3 in elkaar gewikkelde strengen in het DNA molecuul
Hellwag-klinker driehoek 10.2.2.2 indeling van de klinkers op articulatorische gronden
Helmholtz 10.1.2.4 onderzoeker van spraak heeft de z.g. klinkerdriehoek beschreven (Helmholtz-klinkerdriehoek)
Henle-lis van 7.4.1.2 schakel in de basiseenheden van de nier waardoor water uit voorurine wordt teruggewonnen
hereditair 7.3.1.3 erfelijk
hereditair slechthoren 1.1.6.2 7.2.1.2 zie erfelijke slechthorendheid
herhalingsfrequentie 5.3.1.5 aantal keren per seconde dat een (kort) signaal zich herhaalt (zie ook 4.5.1.3)
herhalingstoonhoogte 2.4.1.4 verschijnsel dat een geluid met de echo ervan een toonhoogte kan oproepen
Hermann theorie van 10.2.1.3 verklaring van formanten in klinkergeluid opgrond van resonanties in delen van het aanzetstuk
hersenen 3.1.1.3 fig. 4 toont anatomische indeling
hersenpotentialen 4.5.1.1 elektrische spanningen die met elektroden op het hoofd kunnen worden geregistreerd
hersenschors 6.2.2.8 buitenkant van de hersenen binnen de schedel
hersenstam 3.1.1.3 onderste deel van de hersenen waar de eerste verwerking van neurale informatie plaats vindt
hersenstam-audiometrie 8.3.9.1 zie BERA
hersenstamresponse 8.3.9.1 reactie op een geluidsstimulus in de auditieve baan in de hersenstam, gemeten met elektroden
Hertz 1.1.2.2 5.2.1.1 eenheid van frequentie
heterosoom 7.1.2.2 23e chromosoom dat geslachtbepalend is XX voor vrouw en XY voor man
HHDI 7.5.2.3 Hearing Handicap and Disability Index, Groningse index om handicap t.g.v. SH vast te stellen
histogram 8.3.9.2 presentatie van meetgegevens in een staafdiagram
HL dB (HL) 2.2.1.2 Hearing Level, intensiteit van een toon in dB (HL) t.o.v. de referentie hoordrempelcurve ISO-norm
Hood, plateau van 8.3.2.5 schematische weergave van het effect van de sterkte van de maskering op de hoordrempel
hoogfreq.aud.toepassing 8.3.14.4 specifieke toepassings van hoog-frequent audiometrie
hoogfrequent-audiogram 8.3.14.3 weergave van de hoordrempel boven 10.000 Hz in een audiogram
hoogfrequent-audiometrie 8.3.15.1 gehooronderzoek met tonen met hoge frequenties (hoger dan het spraakspectrum)
hoogfrequent-calibratie 8.3.14.3 ijking van de hoogfrequente audiometrie apparatuur
hoogfrequent-reprod. 8.3.14.3 reproduceerbaarheid van een hoge tonen audiogram
hooractiviteiten meting 7.5.2.3 mogelijkheden hooractiviteiten (ICF) te meten
hoorbril 1.1.8.7 9.3.5 hoortoestel ingebouwd in een brilmontuur
hoorfactoren bij SH 1.1.4.1 7.5.2.3 zes basis factoren waarmee het ervaren van SH te karakteriseren is (zie ook 9.2.2.2)
hoorhulpen (technisch) 9.7.1.3 technische apparatuur om spraakcommunicatie te ondersteunen bij ernstig slechthoren
hoorontwikkeling meten 8.4.1.5 meetmethoden om de ontwikkeling van geluidswaarneming bij zeer jonge kinderen te bepalen
hoorslang 1.1.9.2 9.7.1.4 geluidsversterking apparaat bestaand uit een trechter een slang en een dopje in de gehoorgang
hoorspan 9.3.2.2 interval voor geluidswaarneming tussen hoordrempel en onaangename luidheid (dynamiek)
hoortactiek 1.1.9.8 9.8.1.3 handigheden om verstaan van een spreker te bevorderen
hoortoestel 1.1.8.1 9.2.1.1 toestel om geluid te versterken ter ondervanging van slechthorendheid
hoortoestel typen 9.2.1.3 verschillende vormen van hoortoestellen
hoortoestelaanpassing 1.1.8.8 9.3.1.1 werkmethode voor het selecteren van het meest geschikte hoortoestel gezien het gehoorverlies
hoortraining 1.1.9.8 9.8.1.4 onderdeel communicatie-training, gericht op omgaan met hoortoestel en waargenomen geluid
hoortraining op CD 1.1.9.8 9.8.1.4 cursus voor communicatie training op CD die thuis in eigen kring kan worden gevolgd
hoortrompet 1.1.9.2 9.7.1.4 methode om over een groter oppervlak geluid op te vangen en aan het oor aan te bieden
hoorverleden 1.1.7.5 8.3.11.2 geluidscommunicatie vaardigheden die zijn ontwikkeld vóórdat de doofheid in getreden is
horen-vroegontwikkeling 8.4.1.1 pré en postnatale ontwikkeling van het vermogen om geluid waar te nemen en te herkennen
HRTF 2.7.1.4 Head related transfer: richting afhankelijke geluidsoverdrachtsfunctie van het uitwendige oor
HT-aanp verbetering 9.3.4.4 meten de mate waarmee beter gefunctioneerd wordt dank zij toestel
HT-aanp. basisgegevens 9.3.2.1 basis gegevens die nodig zijn bij een hoortoestel aanpassing
HT-aanp.: keuze van ’t oor 9.3.2.5 Welk oor wordt voor aanpassing gekozen als beiderzijds verminderd gehoor is vastgesteld?
HT-aanp.evaluatie 9.3.4.1 nagaan of de hoortoestelverstrekking het beoogde resultaat oplevert
HT-aanp.intake gesprek 9.3.4.1 in kaart brengen van beperkingen die SH ondervindt
HT-AHO (oorhanger) 9.2.1.3 hoortoestel gedragen achter de oorschelp met een slangetje naar oorstukje in gehoorgang
HT-analoog 9.2.4.5 hoortoestel waarin het geluid als continu elektrisch signaal wordt bewerkt
HT-bandbreedte 9.3.2.4 breedte van het frequentie gebied waarin het hoortoestel versterking biedt
HT-basiseigenschappen 9.2.2.2 specifieke eigenschappen van elk hoortoestel
HT-batterij 9.2.1.2 energiebron van het hoortoestel
HT-beengeleidingstoestel 1.1.8.7 9.4.1.4 hoortoestel dat het geluid aan het oor aanbiedt via de beengeleiding (zie ook BAHA)
HT-begrenzing (MOP) 1.1.8.3 9.3.2.4 beveiliging tegen overlast van harde geluiden door het maximale uitgangsvermogen te beperken
HT-Controle na pp. 9.3.1.4 evaluatie proefperiode met HT bij de voorschrijver
HT-digitaal 1.1.8.8 9.2.5.1 hoortoestel met digitaal werkende elektronische schakeling (zie ook 9.3.4.5)
HT-Ervaringsgeg. 9.3.3.5 invloed van ervarings gegevens van aanpassers en gebruikers op instellen van HT
HT-freq.karakteristiek 9.3.2.4 frequentie karakteristiek van het desbetreffende toestel
HT-hybride 9.2.4.5 hoortoestel waarin de signaalbewerking deels analoog en deels digitaal is
HT-IHO( In Het Oor) 9.2.1.3 klein hoortoestel dat in de gehoorgang wordt geplaatst
HT-instellen 9.3.2.4 het hoortoestel optimaal instellen voor het te ondersteunen oor
HT-instelligsmogelijkh. 9.3.2.4 afstelling van de instelmogelijkheden van het hoortoestel voor het desbetreffende oor
HT-instelling 9.3.2.4 afstelling van de instelmogelijkheden van het hoortoestel voor het desbetreffende oor
HT-kast(hoor)toestel 1.1.8.7 9.2.1.3 hoortoestel dat op het lichaam gedragen wordt, met een snoertje naar het telefoontje op het oor
HT-keuze (AHO of IHO) 9.3.3.2 keus van het meest geschikte toestel voor een te ondersteunen oor uit die beschikbaar zijn
HT-keuze type toestel 9.3.3.3 uit het ruime assortiment het meest geschikte type HT kiezen gezien audiometrische gegevens
HTL 9.2.6.2 Hearing Threshold Level: hoordrempel
HT-maximale output 9.3.2.4 maximaal uitgangsvermogen van een hoortoestel
HT-meer-programma’s 9.3.3.4 hoortoestellen met keuze mogelijkheid om verschillende instellingen afwisselend te benutten
HT-microfoon 9.2.1.2 omzetter van geluid in elektrisch signaal
HT-oorstuk / schaaltje 9.2.1.2 aansluiting van hoortoestel op of in gehoorgang voor overdracht geluid aan trommelvlies
HT-paratympaan toestel 9.2.1.3 heel klein hoortoestel dat tot vlak voor het trommelvlies diep in de gehoorgang gedragen wordt
HT-power-cros toestel 9.2.1.3 krachtige oorhanger die de microfoon bij het contralaterale oor heeft tegen het rondfluiten
HT-proefperiode 1.1.8.9 9.3.1.3 periode van enkele weken om een op proef gegeven hoortoestel te proberen in de leefsituatie
HT-programmeerbaar 1.1.8.8 9.3.3.3 instelbaarheid van een (digitaal) hoortoestel met een computerprogramma
HT-regelgeving 1.1.8.11 9.3.1.2 beschrijving van geldende voorwaarden voor verstrekking van hoorapparatuur
HT-rekenregels 9.3.3.4 met computerprogramma het HT instellen op basis van audiometrische meetgegevens
HT-rekenregelsvergelijk 9.3.3(3) niveau 3: beschouwing over effect aanpasregels en verschillen tussen rekenregels
HT-rol Aud.Centr. 9.3.1.2 bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door het Audiologisch Centrum
HT-rol huisarts 9.3.1.2 bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door de huisarts
HT-telefoon 1.1.8.5 9.2.1.2 de omvormer die het elektrische signaal in het hoortoestel omzet in geluid (luidsprekertje)
HT-versterker 9.2.1.2 onderdeel van hoortoestel dat mikrofoonsignaal versterkt en aanpast aan behoefte v.h.oor
HT-versterking 9.3.2.4 mate van geluidsversterking dat geleverd kan worden door het desbetreffende hoortoestel
HT-verstrekking 1.1.8.11 9.3.1.2 een financiële bijdrage leveren in de aanschafkosten (waarbij normen van regelgeving van kracht zijn)
HT-voorschrijver T 9.3.1.2 de instantie die het recept voor het hoortoestel afgeeft (de kno-arts of het audiologisch centrum)
huidweerstand 7.2.3.5 elektrische weerstand van de huid tussen twee elektroden (kan veranderen bij geluidaanbod)
huisarts en (h)oorklacht 8.1.1.1 eerstelijns diagnose en behandeling van klachten over gehoororgaan en horen
hulpverlening SH kind. 1.1.10.3 9.8.3.1 mogelijkheden tot ondersteuning in functioneren van slechthorende / slecht sprekende kinderen
hulpverlening SH volw. 1.1.10.4 9.8.3.1 mogelijkheden tot ondersteuning in functioneren van volwassen slechthorenden
hybride hoortoestel 9.2.4.5 hoortoestel waarin de signaalbewerking deels analoog en deels digitaal is
hydrocortison 7.4.1.2 geneesmiddel in oordruppels (kan ototoxische werking hebben bij lang gebruik)
hydrops 7.2.7.1 verhoogde druk van de endolymfe in de cochlea zie ook 7.2.2.3)
hyperacusis 1.1.4.7 9.3.2.6 zonder gehoorverlies een abnormaal snelle luidheidopbouw bij toenemende geluidssterkte
hyperbare zuurstof 7.2.4.5 onder hogere druk (bv 2 atmosfeer) aanbieden van lucht met verrijkte zuurstof
hyperbilirubinemie 6.2.3.2 verhoogd bilirubine gehalte in bloed na geboorte (geel zien)
hypercardiod 9.2.6.7 microfoon die met name voor geluid van voren gevoelig is (door vertraging van 10 microsec)
hypercholesterolaemie 8.1.2.5 afwijkend grote hoeveelheid cholesterol
hyperpolarisatie 4.3.1.3 verschijnsel dat door buiging van haartjes op cel de intracellulaire spanning lager wordt
hypothyreoidie 8.1.2.5 verlaagde schildklierfunctie
hypotympanium 3.2.1.3 onderste deel van de middenoorholte