L
labiodentaal 10.2.2.3 kenmerk medeklinker, productie door afsluiting bij de tanden (bv v en f)
labyrint 3.2.2.2 zie binnenoor vaak aanduiding voor het evenwichtsorgaan
labyrinthitis 6.2.3.2 vorm van meningitis die het functioneren van het labyrinth aantast
LAD 11.1.1.2 Linguish Acquisition Device (zie aldaar)
laesie 4.5.1.2 beschadiging met veelal functiestoornis (bv ten gevolge van een gezwel, trauma of operatie)
lamina spiralis 3.2.2.3 in de cochlea omhoog spiraliserende scheidingswand tussen scala vestibuli en scala tympani
laminae 6.2.2.6 lagen, in colliculus inferior lagen met karakteristieke freq. Bandbreedtes
Landau-Kleffer 7.2.9.3 gehoorverlies bij jonge kinderen van kunnen begrijpen van gesproken taal
larynx 1.1.2.4 10.1.2.1 strottenhoofd waarin de stembanden liggen
latentietijd 4.5.1.4 tijdsverloop tussen aanbieden stimulus en de aanvang van de response daarop
lateraal 3.1.1.2 naar de zijkant toe (links of rechts) van het midden vandaan
lateralisatie 1.1.5.4 2.7.1.3 aangeven aan welke kant men een geluid in het hoofd hoort, in het midden of links of rechts
lawaai dip 1.1.6.5 7.2.1.5 dipvormig gehoorverlies t.g.v. hard lawaai gelegen rond 3000 Hz
lawaaibeschadiging 1.1.6.5 7.2.1.5 beschadiging van het binnenoor (gehoorverlies) door langdurig blootgesteld zijn aan hard geluid
lemniscus-lateralis 3.3.1.2 stijgende zenuwbaan van olijfcomplex naar colliculus inferior (zie ook 6.2.2.5)
lettergreep 1.1.5.9 10.3.1.2 kortste klankeenheid binnen een woord.
LEV 2.7.2.4 zie Listener Envelopment: ruimtelijke beleving van geluidsaanbod in een zaal (met nagalm)
levator veli palatini 3.2.1.3 slikspier gehecht aan de buitenzijde van de buis van Eustachius
lexicale morfemen 10.1.1.2 woordeenheden
lexicon 7.2.6.2 opslag van woorden in het geheugen
Lexi-lijsten 8.4.7.3 Lijsten ovoor onderzoek op woordbegrip en woordproductie bij jonge kinderen
Libbyhoorn 1.1.8.6 9.2.3.7 oorstuk met geleidelijk wijder wordend slangetje voor geluidskanaal (bevordering hoge tonen)
licht-reflex 3.2.1.3 reflecterend deel van het trommelvlies bij otoscopie (onder-voor)
lichtsignalering 1.1.7.6 8.3.12.8 systeem om geluidsinformatie om te zetten in lichtinformatie, zodat geluid gezien kan worden
lidocane 7.2.4.5 vloeistof die gebruikt wordt voor verhoging contrast bij opnames van ’t verloop van bloedvaten
ligament 1.1.6.4 3.2.1.3 dunne bundels waarmee de gehoorbeentjes aan de wand van de middenoorholte zijn verbonden
LIHO 9.2.1.3 Luidspreker In Het Toestel hoortoestel, tussenvorm tussen AHO en IHO
lijmoor 1.1.6.4 7.2.2.3 een taaie lijmachtige substantie (ook wel glue genoemd) in het middenoor
lijnenspectrum 2.4.1.3 een spectrum met componenten op frequenties die alle N maal de basis frequentie zijn
lineair hoortoestel 9.2.2.2 een hoortoestel dat zachte en harde geluiden evenveel versterkt (tot het telefoontje vast loopt)
lineair-vervormd 2.7.2.1 verandering van een oorspronkelijk geluidssignaal door optelling van de herhaalde weergave
Linear Predictive Coding 10.3.2.2 LPC door digitale technieken reductie van de spraakinformatie bewerken en selectief versterken
Linguish Acquisition Device 11.1.1.2 hypothese dat de mens bij geboorte al een vermogen heeft de taal uit de omgeving te leren
linguÏstiek 10.1.1.1 taalwetenschap
liplezen 1.1.9.8 10.3.1.3 gebruikmaken van informatie mondbeeld bij spraakverstaan (ook 8.3.5.5 en 9.6.2.5)
liquidae 10.2.2.3 kenmerk medeklinker, vloeiklank (bv l en r)
liquor cerebrospinalis 3.2.2.2 vloeistof rond de hersenen
lisdiuretica 7.4.1.2 plastablet (kan ototoxische werking hebben)
listener envelopment 2.7.2.4 ruimtelijke beleving van geluidsaanbod in een zaal (met nagalm)
LLR 4.5.1.1 Long Latency Response: hersenpotentialen die na langere tijd ontstaan na geluidsaanbod
lobbenstructur in spectrum 5.3.1.5 bij sterk inkorten van een periodieke toon-puls verbreedt het spectrum en ontstaan clusters
lobulus 3.2.1.2 oorlel
lobus temporalis 3.3.1.1 kwab aan de slaapzijde van het hoofd van de grote hersenen
locatie 7.1.2.4 plaats van een gen in een chromosoom
loci (van DNA) 7.3.2.2 plaats van de verstoring in het DNA
locken van signaal en ruis 8.3.5(3) niveau 3: koppelen van verzwakkers van signaal en ruis
lokalisatie 1.1.4.6 2.7.1.2 bepalen vanuit welk punt in de ruimte het geluid afkomstig is (zie ook 9.3.2.3)
lokaliseren geluidsbron 1.1.4.1 9.2.2.4 het vermogen om de plaats van een geluidsbron in de ruimte te bepalen (ook 9.3.6.7)
long latency response 4.5.2.3 LLR: response op geluidsstimulus met lange latentie (60 tot 500 msec)
longitudinale trilling 5.2.1.1 trilling warbij de trillings beweging van de deeltjes in de voortplantingsrichting verloopt
lopende-geluidsgolf 5.2.1.1 een geluidsgolf plant zich voort in een medium als een longitudinale trilling
Lorm-alfabet 9.8.1.6 vorm van vingerspelling in de hand van de dove bij doof-blinden (vgl braille schrift)
loudnes matching 7.2.4.2 instellennvan eengeluid dat goed overeenkomt met het tinnitusgeluid in het oor
loudness-scaling 7.2.4.2 subjectieve indeling in enkele nivo’s van het luidheidsinterval tussen iets net en pijnlijk luid horen
low-profile hoortoestel 9.2.1.3 in-het-oor toestel dat bijna niet uit de gehoorgang in de oorschelp uitsteekt
LPC 10.3.2.2 zie Linear Predictive Coding
LSB 9.2.5.5 Least Significant Bit laagste bijdrage aan het getal
luchtgeleiding 1.1.3.3 8.3.2.4 gevoeligheid van het oor voor geluid gemeten met aanbieden van geluid via het uitwendige oor
luchtgeleidingsdrempel 1.1.5.8 8.3.2.4 hoordrempel gemeten via de luchtgeleiding
luchtgeleidingstoestel 9.2.1.3 hoortoestel dat het aangepaste geluid aanbiedt via de gehoorgang
luchthoudend middenoor 8.1.2.3 normale situatie dat er lucht en geen vocht in de middenoor holte aanwezig is
luchtpijp 10.1.2.1 verbinding tussen de longen en het strottenhoofd
luchtweginfecties 8.1.2.3 ontsteking van de bovenste luchtweg: bronchiën
lues 8.1.2.5 ook wel syfilis: infectieuze geslachtsziekte die progressieve slechthorendheid kan veroorzaken
luidheid 1.1.2.2 2.3.1.1 subjectieve waardering voor de sterkte van een toon (foon-schaal)
luidheidadaptatie 2.3.1.5 afname van de ervaren luidheid van een toon die met constante intensiteit wordt aangeboden
luidheidadaptatie-test 7.2.3.2 test op de adaptatie van het desbetreffende oor met een toon van 5 dB boven de hoordrempel
luidheidsommatie 2.3.1.4 toename van luidheid als een geluid een bredere frequentieband gaat omvatten
luistersituatie akoestisch 9.8.1.2 akoestische omstandigheden in de luistersituatie
luisterspoel 1.1.8.2 9.2.2.4 spoeltje in het hoortoestel om geluid in de vorm van een magnetisch signaal op te vangen
luisterstrategie bij SH 9.8.1.1 handigheden om verstaan van een spreker te bevorderen