M
MAA2.7.1.2Minimum Audible Angle: minimaal onderscheidbaar verschil in geluidsrichting
Maatsch Werk in AC9.8.3.7specifiek werkterrein voor MW in het interdisciplinaire team van een AC (zie ook 9.8.2.4)
Maatsch. Werk voor SH9.8.3.1speciale aandacht binnen MW voor auditief beperkte personen en kinderen
Maatsch.Werk AC specifiek9.8.3.7Maatschappelijk werk voor auditief beperkten onderscheidt zich wezenlijk van ander MW
Maatsch.Werk profiel in AC9.8.3.6taakomschrijving van maatschappelijk werk in een Aud. Centrum
macula3.2.2.3laag zintuigcellen die de oriëntatie t.o.v. de zwaartekracht registreren door opliggende otolieten
MAF2.2.1.2Minimal Audible Field minimaal waarneembare sterkte van een toon in vrije veldaudiometrie
magnitude estimation2.3.1.8methode om luidheid te meten
malleus1.1.3.33.2.1.3zie hamer
manubrium3.2.1.3steel van de hamer
MAP2.2.1.2Minimal Audible Pressure: minimaal waarneembare sterkte van een toon via hoofdtelefoon
mapping6.2.2.6ruimtelijke ordening van cellen met kar. eigenschap bv frequentie, temp.structuur (2.4.1.6)
maskeren1.1.5.48.3.2.5ongevoelig maken van een oor voor een signaalgeluid door het te belasten met verstorend geluid
maskeren/spraakaudio8.3.2.7Voorkomen dat een beter oor de meetresultaten van meting van het slechtere oor beïnvloeden
massacomp. in imped.4.2.1.3deel van weerstand (impedantie ) dat frequentie afhankelijk is: stijfheid en/of massa
MASTER4.5.3.4commercieel apparaat om ASSR te meten
mastery7.2.6.5meester zijn van de situatie, het gevoel hebben de situatie te beheersen
mastod3.2.1.3rotsbeen, botstructuur met luchthoudende holtes rond midden- en binnenoor
matchen9.2.6.7twee signalen of microfoons zo selecteren dat ze zo veel mogelijk gelijk zijn voor bedoeld facet
maturation8.4.1.4rijping verder ontwikkelen van onderdelen van het centraal zenuwstelsel (ook 10.4.1.1)
Matzkertest8.3.5.6test waarbij spraak in twee gefilterde banden samen of afzonderlijk per oor worden aangeboden
max. versterking9.2.2.3maximale versterking die het toestel kan leveren
max.uitgangsvermogen9.2.2.3maximale geluidssterkte die het toestel kan afgeven
maximale discriminatie9.3.2.2hoogste score in de discriminatie curve bij spraakaudiometrie
maximum output power9.3.2.4maximaal uitgangsvermogen (van een versterker)
MCE4.5.2.4Minimum Norm Current Estimate, maat voor bepalen plaats en tijd van bron van potentiaal
MCL8.3.2.1Most Comfortable Loudness-level, gebied waar het geluid goed hoorbaar en aangenaam luid is
MCL-UCL relatie9.2.6.2metingen van Pascoe die relatie hoordrempel aangename- en onaangename luidheid tonen
meatus4.1.1.1uitwendige gehoorgang
meatus acusticus interna3.3.1.2inwendige gehoorgang, in bot uitgespaard kanaal voor de gehoorzenuw
meatus externus3.2.1.2uitwendige gehoorgang
mech.elektr. Omzetting4.3.1.4omzetting van mechanische energie in elektrische (haarcellen van Corti)
medeklinker1.1.2.410.1.2.3een klank die aan het begin of het einde van een klinker wordt voortgebracht door de mondstand
mediaal3.1.1.2naar het midden toe, in het midden
mediane verlies (mediaan)7.2.6.2het middelste getal van een serie getallen die geordend zijn in volgorde van grootte
medium5.2.1.1een materie vorm waarin een trilling zich kan voortbewegen
medulla (oblongata)3.1.1.3vaak medulla genoemd: onderste deel van de hersenstam
meerbands-hoortoestel9.2.6.8hoortoestel waarin het ingangssignaal in freq. banden wordt opgesplitst om apart te bewerken
meer-programma toestel9.3.3.3hoortoestellen met keuze mogelijkheid om verschillende instellingen afwisselend te benutten
meetelektrode4.5.1.1metalen plaatje dat op de huid geplakt wordt en waarmee de potentiaal wordt gemeten
meetprogramma SH9.3.3.3programma van de achtereenvolgens uit te voeren tests op functioneren(van oor of hoortoestel)
MEG4.5.2.4magnetoencephalografie meting van schedel potentialen (EEG) d.m.v. magnetischr velden
meiose7.1.2.2splitsing van chromosomen bij voortpanting
MEL2.4.1.2subjectieve eenheid van toonhoogte (objectief is dat frequentie) (ook 2.1.1.1)
melodische structuur10.2.1.5verloop van toonhoogte (intonatie) bij spreken
membraan van Shrapnell3.2.1(3)zie pars flaccida, bovenste deel van het trommelvlies
membrana tympani3.2.1.2zie trommelvlies
Menière patient1.1.6.57.2.7.1lijdend aan de ziekte van Menière: aanvallen van slechthoren, duizeligheid en oorsuizen
Menière ziekte van1.1.6.57.2.7.1aanvalsgewijze aandoening in het binnenoor met trias duizeligheid, oorsuizen en slechthoren
meningioom8.3.9gezwel van het meninge, het hersenvlies
meningitis1.1.7.36.2.3.2hersenvliesontsteking kan een oorzaak zijn van een verworven gehoorstoornis (zie ook 7.3.2.8)
mesencephalon3.1.1.3de middenhersenen, centrum waar primitieve vitale reflexen(b.v. bukken) worden gegenereerd
mesenchym3.1.2.3deel van het mesoderm waaruit steun-, bind- en vaatweefsel ontstaat
mesoderm3.1.2.2“tussenlaag in de “”huid”” van het embryo basis voor vascularisatie”
mesotympanium3.2.1.3middengedeelte van de middenoorholte
metabool proces6.1.1.2actief uitwisselingsproces (hier: naar buiten pompen van Na ionen)
metencephalon3.1.2.5achterhersenen
MGB6.2.2.7Medial Geniculate Body: belangrijk verwerkingscentrum van geluidsaanbod in Thalamus
MHS9.8.1.6Mond Hand Systeem gebarensysteem gericht op onderscheiden van spraakklanken
microdissectie7.2.2.4het in zeer kleine onderdelen uiteen leggen
microfoon (hoortoestel)1.1.8.29.2.1.2onderdeel van hoortoestel dat geluid omzet in een elektrisch signaal
microfoonruis9.2.6.3ruis veroorzaakt door spontaan signaal uit de microfoon (bij ontbreken van inputsignaal)
micromechanica haarcel4.3.1.4microscopische bewegingen binnen het binnenoor (zie ook 4.3.1.4(3))
microtica (oorschelp)7.2.2.2niet goed ontwikkelde oorschelp, ook wel frommeloor
middeling4.5.1.5methode om de response-potentiaal op een geluid door herhaling reproduceerbaar zichtbaar te maken
middenoor1.1.3.33.2.1.3het deel van het oor tussen trommelvlies en binnenoor dat de geluidsenergie focusseert
middenoor implantaten9.4.1.4geïmplanteerde vorm van hoortoestel dat de gehoorbeentjesketen mechanisch aandrijft
middenoorfunctie4.2.1.1werking en functie van het middenoor
middenoorontsteking1.1.6.48.1.1.3ontsteking in het middenoor,r zie ook otitis media
middenoorspiertjes6.2.1.3spiertjes in het middenoor die de geluidstrilling-geleiding kunnen beïnvloeden
middle latency response4.5.2.2MLR: response op geluidsstimulus met middellange latentie (8 tot 60 msec)
MIHO1.1.8.79.2.1.3Mini-In-Het-Oor toestel dat geheel in de gehoorgang wordt gedragen zie ook IHO
minimal audible field2.2.1.2de kleinste sterkte van het bedoelde geluid dat aangeboden via de hoofdtelefoon nog hoorbaar is
mismatch neg. resp.4.5.2.2(MNR) verschil in latentie tussen echt-doel en afwijkend-doel stimulus in 300ms interval
Missing Fundamental2.4.1.3harmonisch complex van twee of meer componenten waarin de grondtoon niet aanwezig is.
mitochondriaal7.1.2.6gebonden aan de onderdelen van het cytoplasma, de energiecentrale der cel (zie ook 7.3.2.2)
MKS-systeem5.1.1.1Meter- Kilogram-Seconde systeem
MLR4.5.1.1Middle Latency Response: hersenpotentialen die na even ontstaan na geluidsaanbod
MM4.5.3.2Mixed Modulation: combinatie van Freq. Mod en Ampl. Mod.
MMN4.5.2.3mismatch negative response, zie aldaar
mobieletelefoon-storing9.2.6.6IRIL: maat voor storingsgevoeligheid van hoortoestel voor mobiele telefoons
modeling in spraakontwikkeling11.1.1.5het ontstaan van een relatie tussen geluidspatronen en concrete situaties
modiolus3.2.2.3holle as waar de lamina spiralis omheen spiraliseert, bevat de uitlopers van de gehoorzenuw
modulatie2.5.1.3periodieke (sinusvormige) verandering van sterkte of frequentie van geluid (zie ook 9.3.7.4)
modulatiefrequentie2.4.1.6frequentie waarmee het basissignaal (draaggolf) wordt gemoduleerd (ook 4.5.3.1)
modulaties freq. / ampl.5.3.1.4periodieke (sinusvormige) variatie van resp. frequentie of amplitude van het draaggolf-signaal
monauraal2.7.1.3“eenzijdig
mond-hand-systeem1.1.7.9.8.1.6gebaren om spraakklanken met gelijke mondstand beter te kunnen te onderscheiden
Mondini dysplasie7.3.2.4niet compleet aangelegde cochlea en vergroot vestibulum
monitoring7.4.1.3ontwikkeling volgen door regelmatig (gehoor) onderzoek te doen
Monosyl.Trochee-Sp.7.3.3.(3)niveau 3: MTS: test op woordonderscheiden in beperkte set alternatieven
mono-syllabe8.3.5.2woord bestaande uit één lettergreep
MOP9.3.2.4Maximum Output Power: maximaal uitgangsvermogen (van een versterker)
morfemen10.1.1.2kleinste taaleenheden die een zelfstandige betekenis hebben
morfemen-grammaticale10.1.1.2vormen van morfemen die een speciale informatie overbrengen (bv enkelvouds-/ meervoudsvorm)
morfologie7.2.6.3leer van de bouw en samenstelling van het lichaam en organen
morfologie v spraak10.1.1.2houdt zich bezig met de samenstelling van woorden uit de elementaire delen de morfemen
morfosyntaxis10.1.1.2beschrijft de taalstructuren van zinnen
Moro-reflex6.2.2.7reflexmatige reactie op prikkel (hier bv. vallen op hard geluid en je zelf dan opvangen)
most comfortable level9.2.6.2geluidsgebied waarop de luidheid van het aangeboden geluid als aangenaam wordt ervaren
most significant bit9.2.5.5Most Significant Bit komt overeen met de helft van de maximale signaal waarde
motorboten9.2.6.5cyclisch: batterij spanning kan dalen bij grote output die daalt dan en spanning stijgt weer
motorneuron6.2.1.2werkzaam neuron (zie fig. 1 in 6.2.1.2)
MRI1.1.6.57.2.2.4afbeeldingtechniek om weefsel structuren zichtbaar te maken (bv voor operatie-indicatie)
MSB9.2.5.5Most Significant Bit komt overeen met de helft van de maximale signaal waarde
MSN1.1.9.49.7.1.5internet programma om gratis camera en geluidsverbinding te kunnen hebben wereldwijd
MT7.1.2.6Niet-syndromaal en mitochondriaal
MTS7.3.3.(3)niveau 3: Monosyll. Trochee Spondee test op onderscheiden in beperkte set alternatieven
M-T-schakelaar1.1.8.29.2.2.4schakelaar op hoortoestel om microfoon samen met magnetische spoel (telecoil) te gebruiken
Multiple Sclerose1.1.6.57.2.1.5aandoening van het zenuwsysteem die spier- en zintuig- functies aantast
musculus stapedius1.1.3.38.3.3.1spiertje in het middenoor dat bij hard geluid de beweging van de stapes kan wijzigen
mutaties7.1.2.3wijziging (van erfelijke eigenschappen) in de opeenvolging van basisparen bv tgv bestraling
muziek1.1.2.32.6.1.1geluid dat als toonkunst wordt gewaardeerd
MW in AC en ander MW9.8.4.2Bij overdracht van cliënten moet vaak inzicht in specifieke problematiek gegeven worden
MW voor slechthorenden9.8.3.1speciale aandacht binnen Maatsch. Werk voor auditief beperkte personen en kinderen
MW, eigenplaats in AC9.8.4.4specifiek werkterrein voor MW in het interdisciplinaire team van een AC (zie ook 9.9.1.5)
myaline6.2.1.2stof die schede vormt om neuron en isolerend en transportsnelheid bevorderend werkt
myelencephalon3.1.2.5onderste deel van de hersenstam dat zich tot ruggenmerg ontwikkeld
myelineschede6.1.1.2isolerend laagje om zenuw die ook versnellend werkt op puls geleiding (zie ook 3.3.1.3)
myelinisatie4.5.1.5groei van myelineschede om zenuw, zodat prikkelgeleiding sneller verloopt (ook 8.3.8.5)
myogeen4.5.1.4meetartefact door spieractiviteit t.g.v. stimulussignaal (ook niveau 3 van 4.5.10
myogene potentiaal4.5.3.3(stoorende) bijdrage in registratie door invloed van elektrische response op spieractiviteit
myopathin6.2.3.4spierziekte vaak met SH en visus afwijkingen