O
OAE1.1.5.74.3.2.1zie oto-akoestische emissies [zie ook 4.3.2.1(3)]
OAE als verschijnsel4.3.2(3)niveau 3 van 4.3.2 verklaring van het tot stand komen van de OAE meetmethode
OAE digagnostiek4.3.2.4betekenis van een al of niet gemeten OAE
OAE diverse soorten4.3.2.3verschillende methoden om een OAE response te genereren
OAE ijking (DPOAE)4.3.2(3)niveau 3 van 4.3.2 nadere info over ijking, ontstaan en eigenschappen van DPOAE
OAE meetopstelling4.3.2.2apparatuur om de meting van OAE’s te verrichten
OAE prevalentie8.2.2.2vóórkomen van een verschijnsel
OAL9.2.1.2On-Aangename Luidheid,sterkte waarbij een toon als onaangenaam luid wordt ervaren
object (auditief)2.5.1.3geluidsbronnen
objectieve tinnitus7.2.4.1een vorm van oorsuizen waarbij het geluid ook door buitenstaanders kan worden waargenomen
observatie audiometrie8.4.2.1Behavioural Observation Audiometry, observeren of het kind reageert op een geluid
obstruenten10.2.2.3kenmerk medeklinker samen neming van plofklanken en fricatieven
occluded Ear Simulator9.3.4.3complexer kunstoor dat beter overeenkomt met de eigenschappen van het oor
occlusie-effect1.1.3.39.2.3.8effect dat afsluiting van de gehoorgang de eigen stem dof doet klinken
occlusieven10.2.2.3kenmerk medeklinker zie plosieven
octaaf verwisseling7.2.4.2het een octaaf te hoog of te laag inschatten van de toonhoogte van een geluid
octaafaudiometrie8.3.2.1methode om gehoordrempel te bepalen met tonen die steeds 1 octaaf van elkaar verschillen
oculair hypertelorisme7.2.2.2abnormaal grote onderlinge afstand van de ogen
odd-ball paradigma4.5.2.2methode om EERP op te wekken
OES9.2.7.1occluded ear simulator: verbeterd kunstoor
off frequency listening8.4.3(3)bij een complex geluidssignaal reageren door horen van een andere frequency dan bedoeld
OHC3.2.2.4“””Outer”” of uitwendige of buitenste haarcellen van Corti”
olijfcomplex6.2.2.4centrum van auditieve informatieverwerking op eerste niveau (zie ook 3.3.1.2)
oliva superior3.3.1.2deel van het olijfcomplex zie daar
olivo cochl. reflex effect6.1.2.3effect van OCB reflex op de geluidswaarneming (cochleaire gain)
olivo cochl. baan reflex6.1.2.2reflexmatige terugkoppeling via OCB vanuit hogere hoorcentra naar de haarcellen
olivo cochl.aff. baan(OCB)6.1.2.1neurale informatiegeleiding vanuit de cochlea naar de hogere hoorcentra
olivo-cochleaire bundel3.3.1.3zenuwbundel tussen de cochlea en het olijfcomplex
OME7.2.2.3Otitis Media met Effusie middenoor ontsteking met vochtafscheiding (zie ook 8.1.2.3)
omgevingsfact. in ICF7.5.1.2betreffen fysieke en sociale omgeving waarin de persoon leeft
omgevingsfact. Meten bij SH7.5.2.4mogelijkheden invloed van omgevingsfactoren (ICF) te meten
onaangename luidheid8.3.2.1niveau waarbij een sterker wordende aangeboden toon als onaangenaam luid wordt ervaren
ongecorreleerd2.7.1.3niet overeenstemmen, (bv ongecorreleerde ruis dwz twee verschillende ruisen
ongekruiste baan3.3.1.3zenuwbaan die informatie van een cochlea leidt naar de ipsilaterale auditieve kernen
ontluchtingskanaal9.2.3.8dun kanaaltje dat dwars door het oorstukje wordt geboord voor ventilatie van de gehoorgang
oordopjes9.2.3.9afsluitdopjes om te voorkomen dat ongewenst geluid hinder veroorzaakt
oorhanger1.1.8.79.2.1.3hoortoestel in banaanvorm dat achter de oorschelp wordt gedragen
oorpijn8.1.1.3diverse vormen van pijn of jeuk in het oor bij bezoek aan huisarts
oorprop1.1.4.2afsluiting van de gehoorgang door cerumen
oorschelp1.1.3.26.2.1.2uitwendig deel van het oor
oorsimulator9.2.3.1kunstoor dat de akoestische eigenschappen van het uitwendige oor benadert
oorspeentje9.2.3.4standaard oorstukje in de vorm van een speentje
oorstenen3.2.2.3oorstenen (ook otolieten) steentjes die op de maculae van utriculus en sacculus liggen
oorstuk-geluidsweergave9.2.3.7mogelijkheid om de geluidsweergave te beïnvloeden door eigenschappen van het oorstukje
oorstukje1.1.8.69.2.3.2op maat gemaakt, in het uitwendige oor passend aansluitstukje voor een hoortoestel
oorstukje-materiaal9.2.3.4oorstukjes kunnen van diverse materialen gemaakt worden (anti-allergisch, flexibel, e.d.)
oorstukjes-uitvoeringen9.2.3.5verschillende uitvoeringen voor diverse toepassingen bij geluidsversterking
oorsuizen1.1.4.87.2.4.1een geluidssensatie die niet wordt opgewekt door een geluid uit de omgeving
opbouw-hoortoestel9.2.1.2samenstelling van het hoortoestel (uitleg onderdelen)
open oorstukje1.1.8.69.2.1.oorstuk met grote opening naar buiten om lage tonen normaal te blijven horen
open operatietechniek8.1.2.4methode van uitvoering van een ooroperatie
Open-oor response9.2.7.2meting geluidsweergave in vrije veld zonder hoortoestel met slangetje in de gehoorgang
open-platform DSP9.2.5.7DSP met verschillende software programma’s die naar keuze toegepast kunnen worden.
oraal (opvoeding)1.1.7.49.9.1.3benadering van doven / ernstig slechthorenden met aandacht voor geluidswaarneming
oralisme7.3.1.2benadering om doven met geluidversterking via geluid te communiceren
orgelpijp (open /gesloten)5.1.1.5aangeblazen pijp waarin trillingspatronen (resonanties) optreden
orgelpijp (open)4.1.1.2een aan één zijde gesloten buis waarin de luchtkolom in trilling wordt gebracht
orgelpijp tong5.1.1.5pijp met aandrijving door werveling waardoor een bewegingsbuik ontstaat
orgelpijp-lip5.1.1.5pijp met aandrijving door ventielwerking waardoor een bewegingsknoop ontstaat
oriëntatie reflex8.4.1.3Het zoeken van de plaats van de bron van gehoord geluid door een heel jong kind (baby)
oriëntatiereflex-ontwikkeling8.4.1.3het kunnen bepalen van de plaats van een geluidsbron ontwikkelt zich en verfijnt in 2 jaar
orintatie reflex screening1.1.5.28.4.1.4reflex dat bij aanbieden van een geluid buiten het gezichtsveld naar de bron wordt gekeken
oscilleren1.1.8.69.3.3.3trillen van een voorwerp, in een signaal een zichzelf na even herhalen
oscillogram5.3.1.1weergave van een geluid als elektrisch signaal (met microfoon opgevangen en geschreven)
OSPL-909.2.2.2het uitgangssignaal van het hoortoestel bij een aanbod van een zwieptoon van 90 dB SPL
os-temporale3.2.1.1slaapbeen, bot aan de zijkant van het hoofd
otitis externa1.1.6.48.1.2.6ontsteking in het uitwendige oor (gehoorgang)
otitis media1.1.6.48.1.2.3ontsteking in het middenoor
otitis media met effusie8.1.2.3middenoor ontsteking met vochtafscheiding
otitis serosa8.1.2.3oorontsteking met vochtafscheiding
oto-akoestische-emissie1.1.5.74.3.2.1in cochlea opgewekt, geluid dat in de gehoorgang te meten is (zie ook niveau-3 en 8.2.4.1)
otocyst3.1.2.4labyrintblaasje, deel van het embryo dat zich ontwikkelt tot het vliezig labyrint (binnenoor)
otolieten3.2.2.3oorstenen die op de maculae van utriculus en sacculus liggen
otologisch onderzoek8.1.2.6onderzoek van uitwendige en middenoor
otologische beoordeling8.1.2.6visuele beoordeling van het oor (oorschelp, gehoorgang, trommelvlies, keelholte e.d.)
otosclerose1.1.6.47.2.2.3het vastgegroeid zijn van de stapes(stijgbeugel) in het ovale vester (zie ook 7.2.1.4 en 7.3.2.6)
otoscopie1.1.8.87.2.2.3het visueel inspecteren van gehoorgang en trommelvlies (zie ook 8.1.2.6)
ototoxisch1.1.6.58.1.2.2giftig voor het oor: slechthorendheid veroorzakend
ototoxische7.4.1.1beschadigende werking van (genees- of schoonmaak)-middelen op het gehoor (ook 7.3.2.8)
ouderdomsslechthoren1.1.6.57.2.6.1presbyacusis t.g.v. degeneratieve veranderingen in de hogere auditieve centra (retro-cochleair)
output-compressie ha9.2.2.3compressieregeling aan de uitgang van het toestel gestuurd door het uitgangssignaal
outreachend9.8.4.3grensoverschrijdend, (buiten de directe grenzen van het AC als instituut)
ovale venster3.2.2.3overgang van het middenoor naar het binnenoor bij de stapes-voetplaat
overhoren8.3.2.3door mechanische eigenschappen van telefoon of beengeleider wordt het andere oor gemeten
overmaskeren8.3.2.3als maskeerruis aangeboden op het ene oor de hoordrempel van het andere oor beïnvloedt
overshoot9.2.4.8verschijnsel dat bij plotselinge signaal toename de begrenzing te laat is en te hard geluid klinkt