T
Taalaanbod in Spec. Onderwijs 9.9.2.1 Voor kinderen met hoor- en/of spraakbeperkingen is aangepast taalonderwijs geindiceerd
taalstoornis 8.3.11.2 niet normaal goed verlopende ontwikkeling van taal en spraak bij een kind
taalwetenschap 10.1.1.2 analyseert taalstructuren en zoekt relaties tussen de diverse taalstructuren
Tait-analyse 8.4.7.3 methode om comunicatieve vaardigheden in kaart te rengen bij CI
tastzin als geluidopnemer 9.8.1.7 vibratie apparatuur spraakcommunicatie ondersteunend bij ernstige auditieve beperking
TAV 5.3.1.6 Totale Amplitude Vervorming wordt uitgedrukt in % van het signaal
TC 9.8.1.6 Total Communication zie daar
technische specific. (HT) 9.2.2.1 karakteristieke technische gegevens van een hoortoestel (op een data blad)
tectel 9.7.1.5 een technische combinatie van teksttelefoon een personal computer.
tectoriaal membraan 1.1.3.4 3.2.2.3 weefselstructuur in de scala media die over de stereocilia van de haarcellen van Corti ligt
tegenkoppeling 9.2.6.5 gebruik van een deel van het uitgangssignaal als ingangssignaal voor sturing versterking
teksttelefoon 9.7.1.5 methode om gesprek in getypte vorm via de telefoon aan de slechthorende aan te bieden
telecoil 1.1.8.2 9.7.1.5 inductiespoel om geluid in de vorm van magnetisch veld op te vangen zie ook luisterspoel
telefoneren bij SH 9.7.1.5 methoden om bij slechthorendheid zo goed mogelijk gebruik te maken van de telefoon
telefoonbel 9.7.1.5 aandacht trekkend onderdeel van een telefoontoestel als er contact gezocht wordt
telefoontest 1.1.5.2 8.3.7.5 screeings-gehoortest met aanbieding van uitgesproken getallen in storend lawaai
telefoontje (hoortoestel) 1.1.8.5 9.2.1.2 de omvormer die het elektrische signaal in het hoortoestel omzet in geluid (luidsprekertje)
telencephalon 3.1.2.5 uitstulpingen van het diëncephalon die geweldig uitgroeien tot de grote hersenen
teletekst 9.7.1.6 TV informatiesysteem zoals ook betreffende ondertiteling van programma’s
Temp. Threshold Shift 1.1.6.5 7.2.1.5 TTS tijdelijke (hoor)drempel verschuiving tgv hard geluid
temporaal kwab 3.3.1.2 deel van de hersenen aan de zijkant waar de geluidsbewustwording plaats heeft
temporeeloplossend 2.1.1.3 onderscheidend vermogen om een signaal in het tijdsverloop te analyseren
temporeelverloop 9.2.4.2 verloop van een signaal in de tijd
temporele model frequentie 2.4.1.5 Koppelen van toonhoogte (freq) aan hetv egelmatig tijdpatroon van neurale impulsen
temporele resolutie 6.2.2.2 onderscheidingsvermogen naar tijdsverschillen (tijdsintervallen) (ook 7.2.3.2 en 2.4.1.5)
temporele structuur 2.4.1.5 verloop in de tijd (van een geluid) (zie ook 8.3.6.4)
temporele structuur spraak 10.2.1.5 verloop van spreektempo tijdens het spreken
tensor tympanicus 1.1.3.3 3.2.1.3 spiertje in het middenoor dat de bewegingsvrijheid van het trommelvlies kan wijzigen
tensor veli palentini 3.2.1.3 slikspier gehecht aan de buitenzijde van de buis van Eustachius
TEOAE transiënt 4.3.2.3 Transient Evoked OAE: met korte toonstootjes opgewekte OAE
TEOAE-test 8.2.3.3 test om door Transient Evoked Otoakoestische Emissies functioneren van het oor te bepalen
tertsband filter 5.3.1.3 instrument dat om een centrum frequentie een band van 1/3 oktaaf doorlaat (zie ook 2.7.1.4)
terugkoppeling 9.2.6.5 fenomeen dat een deel van het uitgangssignaal weer terug komt als ingangssignaal
terukkoppelingsonderdr 9.2.6.8 elektronische onderdrukking van het rondfluiten van een hoortoestel
tests gevoeligheid oor 8.3.12.2 diverse testen gericht op het screenen en/of bepalen van de gevoeligheid van het gehoor
tests niet organische SH 8.3.13.4 methoden om een niet organisch gehoorverlies vast te stellen
tests ongevoeligheid oor 8.3.12.2 metingen gericht op het bepalen van de mate van ongevoeligheid van het gehoor
tests op aard gehoorverlies 8.3.13.4 metingen voor diagnostiek, gericht op het vaststellen van de aard van het gehoorverlies
tests op onderscheiding 8.3.12.5 testen op onderscheidingsvermogen en herkenningssnelheid van het gehoor
tests samenwerking oren 8.3.12.6 testen gericht op richtinghoren en selectief onderscheiden en fuseren naar richting
tests-interrelaties 8.3.12.1 verbanden en relaties tussen uitkomsten van diverse gehoortests
thalamus 3.1.1.3 tussen hersenen
Thalamus auditief 6.2.2.7 centrum van auditieve info verwerking op derde niveau
THD 5.3.1.6 Total Harmonic Dist.: Totale Amplitude Vervorming wordt uitgedrukt in % van het signaal
therapeutisch 8.3.8.2 gericht op herstel (therapie)
tijdcodering 6.2.2.2 verschijnsel dat actiepotentialen worden afgegeven tijdens de maximale uitbolling van het BM
tijdtheorie 2.4.1.5 theorie dat toonhoogte gehoord wordt door tijdsintervallen tussen neurale impulsen
tijdvenster 5.3.2.5 tijdsinterval waarover de response wordt gemeten
TILL 9.2.4.9 Treble Increase at Low Levels toestel geeft meer hoge tonenversterking bij lage intensiteiten
timbre 1.1.2.2 2.4.1.3 “kwaliteitskenmerk van geluid, “”vol””klinken
time restoration 7.2.3.2 spraakbewerking waarbij de stille periodes in de spraak worden opgerekt
time-image 2.7.1.3 een (tweede) waarneembare geluidsbron bij time-intensity trading proef
Time-intensity trading 2.7.1.3 uitwisseling van tijdsverschil met intensiteitverschil om lateralisatie in het midden te houden
Tinitus Retraining Therapie 7.2.4.7 TRT vermindering van tinnitus klachten door uitleg en opbouw van acceptatie/aanvaarden
tinnitus 1.1.4.8 7.2.4.1 verschijnsel dat men geluiden hoort die niet in de omgeving aanwezig zijn (tinnere=klinken)
tinnitus masker 7.2.5.3 methode om tinnitusklacht te verminderen door geluidsaanbod (zie ook 7.2.4.5)
tinnitus matchen 7.2.4.2 bij tinnitus zoeken naar een geluid dat het zelfde klinkt en even luid is
tinnitus onderzoek 8.3.11.2 tests om door geluidaanbod het karakter van het oorsuizen te beschrijven
tinnitus phase-out therapie 7.2.4.6 therapie door vergelijkbaar geluid alsde tinnitus geleidelijk over dagen zachter aan te bieden
tinnitus test interpretatie 8.3.11.3 het trekken van conclusies uit de verrichte tinnitus onderzoeken
tinnitus-analyse 8.3.11.1 methode om geluid van oorsuizen te karakteriseren
tinnitus-behandeling 7.2.5.5 behandelingen om tinnitusklachten te verminderen
tinnitusmasker 7.2.4.6 soort hoortoestel dat eengeluid produceert dat de tinnitus maskeert
tinnitusmeting -fMRI 7.2.5.4 relatie tussen fMRI meetgegevens en psycho-akoestische gegevens over tinnitus
tinnitus-neurostimulatie 7.2.5.5 methode om tinnitusklacht te verminderen door neuro-stimulatie
tinnitus-oorzaken 7.2.5.2 besproken worden mogelijke oorzaken van tinnitus
tinnitus-psychakoestisch 7.2.5.3 relateren van psycho-akoestische verschijnselen en meetresultaten aan mogelijke oorzaken
tinnitus-theorie 7.2.5.2 besproken worden theorieën betreffende mogelijke oorzaken van tinnitus
tip-links 4.3.1.3 verbindingen tussen de toppen van de ciliae van de haarcellen van Corti (zie ook 6.2.1.4)
toestelruis 9.2.6.3 ruis veroorzaakt in het hoortoestel door spontane activiteit van de diverse onderdelen
tolueen 7.4.1.3 organisch oplosmiddel dat ototoxische werking van (genees) middel kan versterken
tonotopie 6.2.1.4 ruimtelijke scheiding in het binnenoor en hogere hoorcentra naar frequenties (ook 4.6.1.3)
toonadaptatie verval 8.3.4.1 pathologische adaptatie bij langdurig aanbieden vaneen toon
toonaud. Meetprocedure 8.3.2.5 methode om de meting van het toonaudiogram uit te voeren
toonaudiometrie 1.1.5.8 8.3.2.1 methode om de gevoeligheid van het oor voor diverse frequenties te meten
toonbochtje 1.1.8.6 9.2.3.7 aanzetbochtje aan oorhanger voor aansluiting van slangetje naar oorstukje
toon-burst 5.3.1.5 korte toonstoot
toondecaytest 8.3.4.1 zie toonvervaltest
toonhoogte 1.1.2.2 2.4.1.2 subjectieve beoordeling van eigenschap van geluid, tussen hoog en laag (ook 5.1.1.5)
toonregelaar 9.3.2.4 instelmogelijkheid in een hoortoestel om de klankkleur van het geluid te wijzigen
toonstoot 2.4.1.2 korte toonstoot van één frequentie (zuivere toon) (zie ook 4.5.1.6)
toonvervaltest 8.3.4.1 test om stabiliteit van een oor te meten via waarneming van een aangehouden zachte toon
toonzwaai 9.2.2.2 een toon die geleidelijk van laag naar hoog zwaait om een frequentie karakteristiek te meten
Total Communication 9.8.1.6 systeem omzo vroeg mogelijk bij kind communicatie mogelijkheden te ontwikkelen.(7.3.1.2)
Total Harmonic Dist. 5.3.1.6 Totale Amplitude Vervorming wordt uitgedrukt in % van het signaal
toxoplasmose 8.3.9.4 griepachtige infectie die klierzwellingen veroorzaakt
traag-geluidherkennen 1.1.4.10 8.3.12.5 verschijnsel dat geluidsherkenning extra tijd vergt
tragus 3.2.1.2 voorkant van de ingang van de gehoorgang
Transcraniele Magn.Stim. 7.2.4.6 TMS aanbod van elektro magnetisch stimulus met elektroden op de schedel tegen tinnitus
Transcutane El-.NeurStimo 7.2.4.6 TENS aanbieden van elektrische stroompjes bij het uitwendige oor tegen tinnitus
transducerfunctie 4.3.1.1 model van interactie tussen omgeving en baby in het proces van de spraak-taalontwikkeling
transducersysteem 4.3.2.1 systeem met transducer dat is omvormer van ene energie vorm naar andere
transductie functie 4.3.1.3 omzetten van de ene energie vorm in de andere (bv trilling in lucht naar vloeistof door MO)
transductie proces 4.3.2.1 proces dat energievorm omzet in een andere vorm (mechanisch in elektrisch 6.2.1.4)
transint vervorming 9.2.4.10 vervorming: toestel kaan plotselinge sterkte veranderingen niet goed doorgeven (9.2.4.1(3)
transintkarakter (spraak) 10.2.1.6 10.2.1.4 de inzet (stijgsnelheid van intensiteit) van een spraakklank en evenzo de afronding
transistor 9.2.4.6 stroom versterkend element in elektronica bestaande uit drie lagen halfgeleiders
transmissie van geluid 5.5.1.1 overdracht van geluid van bron (zender) naar luisteraar (ontvanger)
transmitterstof 6.1.1.3 stof die in de zenuw (synaps) het doorgeven van de actiepotentialen doet plaatsvinden
transtympanaal 4.4.1.4 door het trommelvlies heen
transversale trilling 4.3.1.2 trilling waarvan de golfbeweging dwars op de voortplantingsrichting staat (slinger in touw)
trauma 1.1.6.4 7.2.1.4 verwonding, kwetsuur, (geestelijke0aandoening
Treacher Collins syndr 7.3.2.3 autosomaal dominante slechthorendheid met afwijkende kaak en aangezicht
triadische vergelijking 2.5.1.2 keuze opdracht om uit drie geluiden de twee meest op elkaar lijkende te kiezen
trichloorethyleen 7.4.1.3 organisch oplosmiddel dat ototoxische werking van (genees) middel kan versterken
trilling 1.1.2.2. 5.1.1.2 periodieke beweging van een voorwerp of medium
trilling gedempt 5.1.1.2 trillingsbeweging die weerstand ondervindt en gerend (gedempt) wordt
trilling gedwongen 5.1.1.2 trillingsbeweging die van buitenaf onderhouden wordt door energie toevoer
trillingsapparaat 9.8.1.7 vibratie apparatuur spraakcommunicatie ondersteunend bij ernstige auditieve beperking
trillingstijd 5.2.1.1 de tijd die verloopt voordat een cyclus in een periodieke trilling zich weer herhaalt
trilwekker 9.7.1.3 wekker die door trillingen (vibraties) wil wekken
trimmer 9.2.4.8 regelbare (instelbare) condensator
triplet 7.1.2.3 opeenvolgend drietal nucleotiden dat de code van het aminozuur bepaalt
trommelholte 1.1.3.3 3.2.1.3 middenoorruimte waarin de keten van gehoorbeentjes hangt
trommelvlies 1.1.3.2 3.2.1.2 licht beweegbaar vlies tussen gehoorgang en middenoor dat beweegt door geluidstrillingen
trommelvlies buisje 1.1.6.4 8.1.2.3 buisje in het trommelvlies geplaatst om de beluchting van de middenoorholte te verzorgen
trommelvlies perforatie 8.1.2.6 niet gesloten trommelvlies (door gaatje of buisje)
trommelvliesbuisje 1.1.6.4 7.2.2.3 buisje in het trommelvlies om de beluchting van het middenoor te waarborgen
trompetboring (HT) 1.1.8.6 9.2.3.9 wijder opboren uiteinde geluidskanaal in het oorstukje (bevordering hoge tonen weergave)
T-stand in HT 9.2.2.4 stand in hoortoestel om via luisterspoel en elktro-magnetisch veld van ringleiding geluid aan te bieden
TTS 1.1.6.5 7.2.1.5 TTS tijdelijke (hoor)drempel verschuiving tgv hard geluid
tuba auditiva 3.2.1.3 zie buis van Eustachius
tuba-tympanitis 8.1.2.3 ontsteking van het trommelvlies door niet goed functioneren van de buis van Eustachius
tumor (acusticus) 6.2.3.2 zwelling of extra uitgroei van cellen die zenuwfunctie kan belemmeren
tuningcurve 6.2.2.6 in frequentie domein onderscheidend vermogen van een neuron (zie ook 4.6.1.4 en 3.3.1.2)
tweede taal 1.1.7.4 taal die geleerd wordt naast de eerste taal ( moedertaal)
tweede-orde filter 9.2.4.7 in serie schakeling van twee filters elk 6 dB per octaaf, samen 12 dB per octaaf
tweeklanken 10.2.1.4 klinkergeluid dat wordt geproduceerd terwijl ondertussen het aanzetstuk van vorm verandert
twee-toon suppressie 6.2.2.3 vuurfrequentie van een cel door een aangeboden toon wordt verminderd door tweede toon
tympan.normaal waarden 8.3.1(3) niveau 3: normaalwaarden in tympanometrie bij kinderen en volwassenen
tympanogram indicaties 8.3.1.5 situaties waarin tympanometrie diagnostische waarde heeft of waar het niet gedaan mag
tympanogram meet freq. 8.3.1.7 invloed van de meetfrequentie op het meetresultaat
tympanogram voorbeeld 8.3.1.4 verschillende veel voorkomende vormen van tympanogrammen
tympanometrie 1.1.5.5 8.3.1.1 methode om de beweeglijkheid van het trommelvlies te bepalen en te registreren
tympanometrie kinderen 8.3.1.8 correcties bij jonge kinderen
tympanosclerose 8.1.2.6 verminderde beweeglijkheid van het trommelvlies door verkalking (kalkplekken)