U
UCL8.3.2.1Un-Comfortable Loudness-level Het niveau waarop een toon onaangenaam luid gaat worden
uitputting van het oor1.1.6.57.2.3.2abnormaal sterke afname van luidheid bij een aangehouden toon
uitregeltijd (van AGC)1.1.8.39.2.4.8tijdsverloop dat nodig is om AGC-werking in het hoortoestel te beëindigen
uitspuiten oor1.1.6.48.1.1.5verwijderen van cerumen door water in de gehoorgang te spuiten
uitwendig oor1.1.3.24.1.1.1het meest uitwendige deel van het oor, bestaande uit oorschelp en uitwendige gehoorgang
uitwendige haarcellen3.2.2.4percipierende zintuigcellen (van Corti) in het binnen oor, buitenste rijen
ultrasoongeluid5.2.1.1periodieke hoogfrequente trilling als geluid maar niet waarneembaar met het menselijk gehoor
uncomfortable level9.2.6.2geluidssterkte die als onaangenaam luid wordt ervaren
uncomfortable luidheid8.3.2.1de sterkte waarbij een steeds harder aangeboden geluid onaangenaam hard gaat klinken
unipolaire stimulus4.5.1.3stimulus die uitsluitend positieve of negatieve waarde heeft t.o.v. de referentie
Upton bril10.3.1.3bril waarbij in de ooghoek spraakinformatie (visueel) wordt aangeboden met LED’s (lampjes)
upward spread of masking9.3.2.3het niet kunnen horen van hoge tonen doordat lage tonen te sterk worden waargenomen
Usher syndroom1.1.6.27.3.2.3progressieve slechthorendheid met slechter wordende visus (renitis pigmentosa) (6.3.3.3)
utriculus3.2.2.3onderdeel van het evenwichtsorgaan dat zich oriënteert op de versnelling van de zwaartekracht
uvulair10.2.2.3kenmerk medeklinker, productie door achterzijde zachte verhemelte te laten trillen (bv keel-r)