W
Waardenburg syndr1.1.6.27.3.2.3autosomaal dominant syndroom met slechthoren en witte lok ongelijke kleur ogen (ook 6.3.3.3)
walki-talki1.1.9.4zend-ontvangsysteem dat via een draadloze radioverbinding werkt
warble toon8.4.3.2toon waarvan de frequentie periodiek een beetje in hoogte varieert (frequentie modulatie)
WDRC9.2.4.9Wide Dynamic Range Compression, een techniek van geluidsbewerking in een hoortoestel, waardoor harde geluiden minder versterkt worden dan zachte geluiden.
webcam1.1.9.49.7.1.5apparaatje voor camera en geluidsverbinding per internetverbinding
Weber test1.1.5.48.3.2.8test met stemvork midden op het hoofd en de vraag is of de toon links of rechts wordt gehoord
Weber wet van2.3.1.6het gegeven dat de Weberfractie een constante is en dat dat ook geldt voor andere zintuigen
Weber-fractie dI/I2.4.1.2quotiënt van de kleinst waarneembare luidheidverandering in toonintensiteit (ook 2.3.1.6)
wek-waarschuwings app.9.7.1.3apparatuur gericht op wekken en waarschuwen bij een ernstige auditieve beperking
werkgeheugen9.2.5.7geheugen waarin tijdelijke informatie kan worden opgeslagen
werking gehoor4.6.1.1samenvatting van de fysiologie van het gehoororgaan
Wernicke gebied6.2.3.5corticaal gebied gericht op taal
WHO7.5.1.1World Health Organisation
WHS-test2.3.1.9Würzburg Hörfeld Skalierung: inschatten van luidheid op een 9 puntsschaal
wide-dynamic range comp.9.2.6.2zie WDRC
Wi-Fi techniek9.7.1.7technieken die draadloos bedienen van apparaten mogelijk maakt (bluetooth techniek)
windowing5.3.2.5het geleidelijk in en uitlaten gaan (faden) van een (kort) geluidssignaal
Windows Live Messsenger1.1.9.49.7.1.5internet programma om gratis camera en geluidsverbinding te kunnen hebben wereldwijd
wisselspraaktest8.3.11(3)spraakaudiometrie waarbij stukjes van een woord afwisselend de twee oren worden aangeboden
witte-ruis5.3.1.3signaal waarin alle frequenties in de zelfde mate op willekeurige momenten voorkomen.
WKS theorema9.2.5.2sample frequentie dient minimaal twee maal zo hoog als de hoogste frequentie in het signaal
wobbel toon8.4.3.2zie warble-toon
woorddoofheid7.2.9.2corticale aandoening: geen herkenning van woorden en/of gesproken taal
woordlengte N9.2.5.8aantal bist waarmee de samples worden opgeslagen, maat voor nauwkeurigheid.
W-vormig tympanogram8.3.1.8tympanogram dat geen driehoekige structuur maar een dubbelgepiekte W stuctuur vertoont