W
Waardenburg syndr 1.1.6.2 7.3.2.3 autosomaal dominant syndroom met slechthoren en witte lok ongelijke kleur ogen (ook 6.3.3.3)
walki-talki 1.1.9.4 zend-ontvangsysteem dat via een draadloze radioverbinding werkt
warble toon 8.4.3.2 toon waarvan de frequentie periodiek een beetje in hoogte varieert (frequentie modulatie)
WDRC 9.2.4.9 Wide Dynamic Range Compression, een techniek van geluidsbewerking in een hoortoestel, waardoor harde geluiden minder versterkt worden dan zachte geluiden.
webcam 1.1.9.4 9.7.1.5 apparaatje voor camera en geluidsverbinding per internetverbinding
Weber test 1.1.5.4 8.3.2.8 test met stemvork midden op het hoofd en de vraag is of de toon links of rechts wordt gehoord
Weber wet van 2.3.1.6 het gegeven dat de Weberfractie een constante is en dat dat ook geldt voor andere zintuigen
Weber-fractie dI/I 2.4.1.2 quotiënt van de kleinst waarneembare luidheidverandering in toonintensiteit (ook 2.3.1.6)
wek-waarschuwings app. 9.7.1.3 apparatuur gericht op wekken en waarschuwen bij een ernstige auditieve beperking
werkgeheugen 9.2.5.7 geheugen waarin tijdelijke informatie kan worden opgeslagen
werking gehoor 4.6.1.1 samenvatting van de fysiologie van het gehoororgaan
Wernicke gebied 6.2.3.5 corticaal gebied gericht op taal
WHO 7.5.1.1 World Health Organisation
WHS-test 2.3.1.9 Würzburg Hörfeld Skalierung: inschatten van luidheid op een 9 puntsschaal
wide-dynamic range comp. 9.2.6.2 zie WDRC
Wi-Fi techniek 9.7.1.7 technieken die draadloos bedienen van apparaten mogelijk maakt (bluetooth techniek)
windowing 5.3.2.5 het geleidelijk in en uitlaten gaan (faden) van een (kort) geluidssignaal
Windows Live Messsenger 1.1.9.4 9.7.1.5 internet programma om gratis camera en geluidsverbinding te kunnen hebben wereldwijd
wisselspraaktest spraakaudiometrie waarbij stukjes van een woord afwisselend de twee oren worden aangeboden
witte-ruis 5.3.1.3 signaal waarin alle frequenties in de zelfde mate op willekeurige momenten voorkomen.
WKS theorema 9.2.5.2 sample frequentie dient minimaal twee maal zo hoog als de hoogste frequentie in het signaal
wobbel toon 8.4.3.2 zie warble-toon
woorddoofheid 7.2.9.2 corticale aandoening: geen herkenning van woorden en/of gesproken taal
woordlengte N 9.2.5.8 aantal bist waarmee de samples worden opgeslagen, maat voor nauwkeurigheid.
W-vormig tympanogram 8.3.1.8 tympanogram dat geen driehoekige structuur maar een dubbelgepiekte W stuctuur vertoont