X
X-chromosomaal erfelijk7.1.2.6aandoening die veroorzaakt wordt door een afwijking in het 23e het X-chromosoom
X-chromosoom7.1.2.223e chromosoom, geslachtsgebonden, komt bij de vrouw dubbel en bij de man enkel voor
x-gebonden7.3.2.2aandoening gebonden aan de 23e X chromosoom die alleen bij de vrouw voorkomt.
X-gebonden doofheid7.1.2.2erfelijkheidskenmerk dat door de moeder op de zoon wordt overgedragen