X
X-chromosomaal erfelijk 7.1.2.6 aandoening die veroorzaakt wordt door een afwijking in het 23e het X-chromosoom
X-chromosoom 7.1.2.2 23e chromosoom, geslachtsgebonden, komt bij de vrouw dubbel en bij de man enkel voor
x-gebonden 7.3.2.2 aandoening gebonden aan de 23e X chromosoom die alleen bij de vrouw voorkomt.
X-gebonden doofheid 7.1.2.2 erfelijkheidskenmerk dat door de moeder op de zoon wordt overgedragen