Y
Y-chromosoom 7.1.2.2 23e chromosoom dat alleen bij de man in de zaadcellen voorkomt.
Y-venting 9.2.3.8 zie sidevent