Z
zaalakoestiek2.7.2.4effect van fysische eigenschappen van een zaal op de geluidsoverdracht (verstaan van spraak)
zaalakoestiek (reflecties)5.2.1.2(3)reflecties van geluid die in een ruimte de geluidsweergave sterk beïnvloeden
zenuwcel6.1.1.2zie neuron
zenuwvezel6.1.1.2zie neuron
ziekte van Menière7.2.7.1aanvals gewijs optredende aandoening met slechthorendheid, duizeligheid en oorsuizen
zorgverzekeraar1.1.8.119.3.1.5ziektekosten verzekeraar (ziekenfonds)
zuigelingenzorg8.1.2.2aandacht voor gezondheid (ook voor gehoor) bij zeer jonge kinderen
zuivere toon1.1.2.22.8.1.3geluid met geluidsdrukverloop in de tijd volgens een zuivere sinus vorm (sinusoïd) (ook 2.2.2.1)
zwemdoppen9.2.3.9afsluitdopjes om te voorkomen dat er water in de gehoorgang komt
zweving5.2.1.3effect dat twee tonen die weinig in freq. verschillen een variërende geluidssterkte leveren
zwieptoon2.5.1.4toon met constante sterkte waarvan de frequentie geleidelijk verschuift (laag— hoog of vv)