Z
zaalakoestiek 2.7.2.4 effect van fysische eigenschappen van een zaal op de geluidsoverdracht (verstaan van spraak)
zaalakoestiek (reflecties) 5.2.1.2(3) reflecties van geluid die in een ruimte de geluidsweergave sterk beïnvloeden
zenuwcel 6.1.1.2 zie neuron
zenuwvezel 6.1.1.2 zie neuron
ziekte van Menière 7.2.7.1 aanvals gewijs optredende aandoening met slechthorendheid, duizeligheid en oorsuizen
zorgverzekeraar 1.1.8.11 9.3.1.5 ziektekosten verzekeraar (ziekenfonds)
zuigelingenzorg 8.1.2.2 aandacht voor gezondheid (ook voor gehoor) bij zeer jonge kinderen
zuivere toon 1.1.2.2 2.8.1.3 geluid met geluidsdrukverloop in de tijd volgens een zuivere sinus vorm (sinusoïd) (ook 2.2.2.1)
zwemdoppen 9.2.3.9 afsluitdopjes om te voorkomen dat er water in de gehoorgang komt
zweving 5.2.1.3 effect dat twee tonen die weinig in freq. verschillen een variërende geluidssterkte leveren
zwieptoon 2.5.1.4 toon met constante sterkte waarvan de frequentie geleidelijk verschuift (laag— hoog of vv)